Zon motor voor de Friese economie

50 megaWatt zonnestroom en 75 banen om dit tussen nu en 2015 te realiseren. Dat zijn de ambities van de provincie Fryslân voor Sinnestroom. Op 26 april 2012 presenteerde gedeputeerde Hans Konst zijn plannen voor zonnestroom. 50 MW is ruim 1% van de totale elektriciteitsvraag in Fryslân. Dat is voldoende voor ongeveer 12.500 Friese huishoudens. Op dit moment ligt er ongeveer 5 MW in Fryslân.

De prijs van een zonnepaneel is de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarmee is zonne-energie een betaalbaar en groen alternatief. Vooral voor kleinverbruikers, zoals burgers en het MKB, maar ook voor agrariërs. “Dit is it begjin fan in perioade fol sinne. We wolle wol 10 kear safolle sinnepanielen del lizze, as dat der no binne. Sinne kin wat my oanbelanget de motor fan de Fryske ekonomy wurde. It jout ek noch wurk oan 75 minsken,” aldus gedeputeerde Hans Konst.

De strategie van de provincie Fryslân is gericht op het oplossen van de aandachtspunten per doelgroep. Doelgroepen zijn kleinverbruikers en grootverbruikers. We houden rekening met de ruimtelijke kwaliteit. De eerste acties richten zich op communicatie van de Friese burger, financieringsmogelijkheden en zonnestroom op publieke gebouwen.