Subsidie voor zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terug krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op het voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbou en Innovatie. De regeling vloeit voort uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal € 650,00 subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt.

De subsidie kan vanaf 2 juli 2012 (9:00 uur) worden aangevraagd met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL. Bij de aanvraag stuurt u digitaal ook de getekende koopovereenkomst mee die op 2 juli 2012 of daarna is afgesloten. U kunt al voor 2 juli 2012 een offerte aanvragen. Als u vervolgens besluit de zonne-installatie aan te schaffen kunt u daarvoor op 2 juli 2012 of erna de offerte onderteken. Deze ondertekende offerte is ook een koopovereenkomst en moet u digitaal meesturen met de subsidieaanvraag. Aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen of koopovereenkomsten die voor 2 juli 2012 zijn afgesloten komen niet in aanmerking. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

U ontvangt een besluit van AgentschapNL over uw aanvraag. Krijgt u de subsidietoezegging dan krijgt u na de ontvangst van de verlening het geld als een voorschot uitgekeerd. U moet de zonne-installatie binnen 6 maanden na de subsidieverlening installeren. Als u die termijn niet haalt, moet u dat voor het eind van de termijn melden bij AgentschapNL. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veel-gestelde-vragen-subsidieregeling-zonnepanelen

Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012: