Subsidie Schoon en Zuinig

Deze subsidie kunt u aanvragen van 2 april tot en met 14 mei 2012

Heeft u een landbouwonderneming en voert u innovatieve projecten uit met als thema energiebesparing, duurzame energie en/of reductie van broeikasgassen? U kunt met de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig subsidie krijgen als u uw kennis en ervaring – opgedaan met uw innovatief project – deelt met andere Nederlandse agrarische ondernemers. Dit doet u door het geven van demonstraties. Doel is dat andere ondernemers uw opgedane kennis en ervaring gaan toepassen in hun eigen onderneming.

De demonstraties moeten gaan over het toepassen van vernieuwende technieken die leiden tot energiebesparing, het produceren en gebruiken van duurzame energie en een reductie in de uitstoot van broeikasgassen.

Voor meer informatie: hetlnvloket.nl/onderwerpen/subsidie/dossiers/dossier/demonstratieprojecten/schoon-en-zuinig

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door:

een landbouwonderneming
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen onderling
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen met agro-MKB-ondernemingen, bosbouwondernemingen of MKB-ondernemingen die werkzaam zijn in de voedselindustrie
De landbouwondernemingen moet werkzaam zijn in de sectoren veehouderij, akkerbouw, tuinbouw open teelt, bloembollen, bolbloemen, paddestoelen of glastuinbouw.