Het laatste nieuws van Sinne Technyk
over projecten en producten

Verlengde productgarantie van 25 jaar voor Panasonic fotovoltaïsche modules HIT®

02-03-2017

Panasonic biedt nu 25 jaar productgarantie als bewijs van de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid, het verstrekken van gemoedsrust om het systeem eigenaar. Vul het formulier om uw 25 jaar verlengde productgarantie veilig te stellen voor uw Panasonic fotovoltaïsch systeem HIT®. U krijgt dan een persoonlijk garantiebewijs ontvangen voor uw specifieke installatie en systeemkenmerken.

neem contact op voor meer info.

Solar Frontier stopt met verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa.

27-01-2017

Solar Frontier heeft besloten om te stoppen met de verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa. Dit meldt Natec. Daarmee is TSMC de volgende die – in het geval van Solar Frontier deels – er de stekker uittrekt.

Solar Frontier heeft volgens zonnepanelengroothandel Natec besloten niet mee te gaan met de dalende prijstrend van zonnepanelen en stopt daarom definitief de Europese verkoop. De Japanse fabrikant zal zich gaan richten op nieuwe producten waarbij het bedrijf een grotere waarde kan toevoegen. Solar Frontier wil zich volgens Natec nog niet uitlaten wat voor producten dit zullen zijn.

De organisatie van Solar Frontier in München blijft volgens Natec grotendeels in stand en bereikbaar voor aftersales en servicevragen. Het Taiwanese TSMC, eveneens fabrikant van CIGS-zonnepanelen, kondigde in augustus 2015 al aan te stoppen met de productie van dunne filmzonnepanelen. Het was het bedrijf niet gelukt de activiteiten winstgevend te krijgen.

Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

04-01-2017

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers.

Solar Magazine – Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

Hiermee neemt voor de EIA-aanvragers het financiële voordeel wanneer zij bijbvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of led-verlichting aanschaffen wezenlijk toe. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is dan ook een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 was dit bedrag 41,5 procent van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten); voor de winst over 2016 is dit bedrag verhoogd naar 58 procent. Het budget van de EIA is verder verhoogd van 106 miljoen euro in 2015 naar 161 miljoen euro in 2016.

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie – de subsidie waarmee men sinds 1 januari voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties subsidie kan aanvragen – omvat technieken die ook in de Energie  Investeringsaftrek voorkomen. De subsidie en de fiscale aftrek mogen echter niet gecombineerd worden.

In september 2015 werd nog bekend dat Nederlandse bedrijven in 2014 17.745 keer EIA aanvroegen. Met 4.679 aanvragen (26,3 procent) voor zonnepanelen en 3.238 (18,2 procent) aanvragen voor led-verlichtingssystemen waren deze twee categorieën veruit het populairst.

Elk jaar actualiseert RVO.nl de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd. Een van de vier aanvullingen zijn zonnepanelen op transportmiddelen, die voor het eerst in de Energielijst staan beschreven.

De provinciale subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open.

03-01-2017

Vanaf 4 januari 2017 is er in totaal € 900.000 beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen indienen bij de provincie. Zij kunnen daarbij ondersteuning vragen bij Doarpswurk. Ook de dorpencoördinatoren kunnen jullie ondersteunen.

Bekijk de regeling hier »

Motie aangenomen: regering gevraagd salderingsregeling te continueren of te verbeteren op basis van evaluatie

17-12-2016

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.
De partijen die voor de motie stemden waren onder meer de VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks. Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de PVV. De PVV omdat de partij pertinent tegen subsidies is voor welke energievorm dan ook. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de gewijzigde motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord (red. noot: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen). Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023.

De motie werd afgelopen week door de twee Kamerleden ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Vos en Van Tongeren hebben de oorspronkelijk ingediende motie echter in de afgelopen dagen gewijzigd. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Minister Kamp raadde afgelopen week de oorspronkelijke motie nog af (red. mogelijkerwijs is de motie vanwege dit verzoek van Kamp gewijzigd), omdat hij eerst de evaluatie van de salderingsregeling wil afwachten. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer. Afgelopen week werd overigens duidelijk dat de salderingsregeling de Nederlandse staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte.
Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp op de salderingsregeling al dit jaar te evalueren. Dit verzoek van Van Tongeren dat aangevraagd werd via een motie, werd echter door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Aanstaande vrijdag verschijnt in de december-editie van Solar Magazine een artikel over de grote verdeeldheid die er onder de politieke partijen heerst als het gaat om het behoud van de salderingsregeling.

Stichtig ZON: ‘Zeer tevreden’
Hans Cornuit, voorzitter van de Stichting Zonnestroom Ondernemeders Nederland (ZON) laat weten ‘zeer tevreden te zijn met het aannemen van de motie door de Tweede Kamer’. ‘De afgelopen maanden hebben we een toenemend enthousiasme losgemaakt bij politieke partijen en het ministerie van Economischce Zaken voor de noodzaak van draagvlak onder de consument voor de energietransitie. Zonne-energie leidt tot dat draagvlak. In de recente Energieagenda van Kamp staat het duidelijk vermeld (hoofdstuk 3.2.3.).Door de acceptatie van draagvlak wordt het ook minder belangrijk wat de salderingsregeling precies kost. De motie van Jan Vos en Liesbeth van Tongeren heeft pas op het laatste moment een vorm gekregen waardoor ook de VVD zich er in kan vinden. Andre Bosman stond al positief tegenover draagvlak en zijn wens om de regeling eindig te laten zijn is ingevuld door de looptijd van het Energieakkoord als uitgangspunt te nemen.’