Het laatste nieuws van Sinne Technyk
over projecten en producten

Sinne Technyk verkoopt geen panelen van het merk Scheuten Solar

Bepaalde panelen van dit merk kunnen brand veroorzaken. Het betreft panelen van het model Multisol met typenummers p6-48, p6-54, p6-60 en p6-66, waarvan het inmiddels failliete bedrijf tussen augustus 2009 en februari 2012 door heel Europa 650.000 heeft geleverd.

 

Subsidie zonnepanelen 2013

Particulieren kunnen ook in 2013 subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 is in totaal voor € 24.738.752 subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog € 26.143.248 subsidiebudget beschikbaar is (stand per 16 januari 2013).

Voor meer informatie over de subsidieaanvraag: www.agentschapnl.nl

20 miljoen euro subsidie voor sanering asbestdaken

De overheid wil het verwijderen van asbestplaten bij agrarische ondernemers stimuleren. Hier komt 20 miljoen euro voor vrij. Op deze daken moeten dan wel zonnepanelen worden geplaatst.

Subsidie:

Het geld wordt beschikbaar gesteld door middel van provinciale regelingen onder naam “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Samen met de provincies en het ministerie van infrastructuur en Milieu is een gemeenschappelijk (model) subsidieregeling opgesteld. Iedere provincie laat vervolgens de regeling apart vaststellen door de Gedeputeerde Staten. Naar verwachting worden subsidieregelingen begin 2013 opengesteld.

Op dit moment kunnen agrarische ondernemers al via de energie investeringsaftrek (EIA) en de milieu investeringsaftrek (MIA) gebruik maken van fiscale voordelen. Eerder dit jaar is het mogelijk geworden om versneld af te schrijven volgens de Vamilregeling.

Doel:

In 2024 helemaal asbestvrij zijn, dat is het doel van deze stimulieringsregeling. Dat houdt in dat er nog 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen moeten worden gesaneerd.

Gaat u een asbestdak saneren? of wilt u meer weten? www.agentschapnl.nl of www.ltonoord.nl

Subsidieregeling zonnepanelen laatste stand van zaken

Vanaf de start van de regeling op 2 juli zijn er tot maandag 17 september 22.410 aanvragen binnengekomen. In totaal is er aangevraagd voor € 12.773.700,-

Dit betekent dat er nog € 8.776.300,- subsidiebudget beschikbaar is

Subsidie voor zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terug krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op het voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbou en Innovatie. De regeling vloeit voort uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal € 650,00 subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt.

De subsidie kan vanaf 2 juli 2012 (9:00 uur) worden aangevraagd met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL. Bij de aanvraag stuurt u digitaal ook de getekende koopovereenkomst mee die op 2 juli 2012 of daarna is afgesloten. U kunt al voor 2 juli 2012 een offerte aanvragen. Als u vervolgens besluit de zonne-installatie aan te schaffen kunt u daarvoor op 2 juli 2012 of erna de offerte onderteken. Deze ondertekende offerte is ook een koopovereenkomst en moet u digitaal meesturen met de subsidieaanvraag. Aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen of koopovereenkomsten die voor 2 juli 2012 zijn afgesloten komen niet in aanmerking. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

U ontvangt een besluit van AgentschapNL over uw aanvraag. Krijgt u de subsidietoezegging dan krijgt u na de ontvangst van de verlening het geld als een voorschot uitgekeerd. U moet de zonne-installatie binnen 6 maanden na de subsidieverlening installeren. Als u die termijn niet haalt, moet u dat voor het eind van de termijn melden bij AgentschapNL. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veel-gestelde-vragen-subsidieregeling-zonnepanelen

Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012: