Het laatste nieuws van Sinne Technyk
over projecten en producten

Veel zonnepanelen onveilig bevestigd

TNO stelt op basis van onderzoek dat het bevestigen van zonnepanelen op een panlat of op het dakbeschot (wat veelal bij woningen gebeurd) risicovol is omdat de panlat en het dakbeschot geen constructieve onderdelen van het dak zijn. De krachten die daardoor optreden door het eigen gewicht of de windbelasting van het zonnepaneel kunnen dat niet aan. Dit kan volgens TNO leiden tot schade en onveilige situaties waarbij er delen van het dak kunnen vallen. TNO adviseert huiseigenaren en bouwbedrijven om bij de montage van zonnepanelen alleen een montagesysteem te (laten) gebruiken dat direct of indirect aan het constructieve deel van het dak wordt bevestigd. Deze veilige alternatieven zijn in de markt beschikbaar.

Panlatten
De sterkte en kwaliteit van panlatten zijn vaak niet bekend en zijn volgens TNO uitsluitend geschikt voor het dragen van dakpannen. Het bevestigen van relatief zware zonne-energieproducten, waarbij de belasting vaak geconcentreerd aangrijpt, levert een groot risico op het breken van de lat. ‘Panlatten zijn over het algemeen met nagels bevestigd aan de tengels. Ook die verbinding is niet berekend op de andere krachten dan het dragen van pannen, ook al zijn de tengels zelf goed bevestigd aan het constructieve deel van het dak. Afhankelijk van het soort dakbeschot kan of mag aan het dakbeschot(of plaat) geen directe sterkte worden ontleend. Bij een massiefhouten dakbeschot is dit geen probleem. Echter bij een dakbeschot van spaanplaat of een ander plaatmateriaal, is het zeer twijfelachtig of deze de extra belasting kunnen dragen’, aldus TNO.

Douane verscherpt controle op Chinese zonnepanelen.

Nederlandse installateurs worden momenteel getroffen door een verscherpte controle van de douane in de haven van Rotterdam. Waar in de afgelopen maanden niet of nauwelijks controle plaatsvond op de herkomst van Chinese zonnepanelen, voert de douane momenteel zeer strikte controles uit. Een speciaal team van de douane is hiertoe ingericht. Tot op het moment dat zij met zekerheid vaststellen dat producten volledig buiten China geproduceerd zijn, worden diverse merken geblokkeerd. De douane is momenteel niet beschikbaar voor commentaar.

De redactie van Solar Magazine heeft wel bevestigd gekregen dat slechts een van de getroffen merken Sunrise is. Dit merk zonnepanelen wordt in Nederland door diverse bedrijven geleverd, onder meer door KiesZon aan de groepsaankoop SamenZonneEnergie van iChoosr. Naar verluid worden er van Sunrise tachtig containers met zonnepanelen vastgehouden. De Europese Unie controleert niet alleen of de panelen buiten China vervaardigd zijn, maar wil ook zeker weten ook de zonnecellen in de panelen niet van Chinese afkomst zijn.

Sinne Technyk winnaar collectieve inkoop zonnepanelen Balk, Wyckel en Sloten

Veel animo voor zonnepanelen in Gaasterland
Hoewel de interesse-avonden matig bezocht werden, stonden voorafgaand aan de aftrapavond op dinsdag 4 maart ruim 15 belangstellenden op papier. Een enthousiast team van Mijn Gaasterland werkte wekenlang nauw samen met vertegenwoordigers uit de dorpen. Dat duurzaamheid werkt, bleek wel uit de animo voor de aftrap. Uiteindelijk zaten afgelopen dinsdag ruim 40 man in De Treemter, benieuwd naar de gekozen leverancier en de potentie van (extra) zonnepanelen voor de eigen woning of het bedrijfspand.

Tijdens de aftrap werd de geselecteerde installateur aan de geïnteresseerden gepresenteerd. Uit vier aanbieders uit de regio is Sinne Technyk als winnaar geselecteerd. De aanbiedingen van de vier aanbieders bleken inhoudelijk dicht bij elkaar te liggen. Sinne Technyk werd uiteindelijk geselecteerd op basis van het totaalaanbod en de scherpe prijsstelling. Leo van der Molen lichtte op een enthousiaste wijze en inhoudelijke achtergrondinformatie de aanwezigen in over de mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten. Ter sprake kwamen de optimale stand voor zonnepanelen, de techniek, ontwikkelingen in zonnetechniek, specifieke aandachtspunten in verband met beschermd stadsgezicht in Sloten en de procedure van offreren en leveren. Veel vragen werden op deskundige wijze beantwoord.

Inschrijven nog mogelijk tot eind maart
Mijn Gaasterland geeft geïnteresseerden uit Balk, Wyckel en Sloten nog graag de mogelijk om aan te sluiten bij het collectief. Na aanmelding wordt contact opgenomen door Sinne Technyk voor een afspraak. Daarbij kunnen geïnteresseerden hun wensen kenbaar maken, worden de actuele verbruikscijfers besproken en eventuele aanpassingen aan de bestaande installatie in huis. Opgave is mogelijk tot en met 31 maart 2014 door het sturen van een e-mail naar zonnecollectief@sinnetechnyk.nl

Zonnepanelen geplaatst? Mogelijk heeft u recht op btw-teruggaaf!

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie hebben ook particulieren recht op teruggaaf van btw op de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Particulieren die de door hun zonnepanelen opgewekte energie tegen een vergoeding aan het openbare net leveren, worden volgens de Europese regels namelijk gezien als btw-ondernemers.

Als u energie levert aan uw energiemaatschappij, is de levering onderworpen aan 21% btw-heffing. De energiemaatschappij kan de btw terugvragen, zodat de btw voor haar geen kostenpost vormt. Tegelijkertijd kan het btw-belast leveren van energie voor u grote voordelen bieden!

Btw over zonnepanelen terugkrijgen?
Heeft u dit jaar zonnepanelen laten plaatsen? Dan kunt u de btw die u heeft betaald voor de aanschaf, plaatsing en eventueel onderhoud van zonnepanelen mogelijk terugkrijgen. Of dit het geval is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst met de energiemaatschappij.

Bent u met uw energiemaatschappij overeengekomen dat u alle opgewekte energie levert, dan bent u zonder meer ondernemer voor de heffing van btw. U verricht in die hoedanigheid uitsluitend btw-belaste prestaties. Koopt u voor privégebruik weer energie terug, dan brengt de energiemaatschappij aan u btw in rekening. Dit beperkt uw aftrekrecht echter niet.

Bent u overeengekomen met de energiemaatschappij dat u slechts het overschot aan opgewekte energie levert, dan wekt u de energie dus ook op voor eigen gebruik. Het is dan nog maar de vraag of u btw-ondernemer bent. Als dat het geval is, dan is voor de btw van belang of u de energie gebruikt voor uw onderneming of voor privégebruik. Over het gebruik voor privédoeleinden bent u btw verschuldigd, waarvoor u een correctie toepast.

Btw voldoen aan de Belastingdienst?
Nadat u btw-aangifte heeft gedaan (per kwartaal of per jaar) is het nog maar de vraag of u uiteindelijk daadwerkelijk btw moet afdragen. Voor de btw bestaat namelijk de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883 aan btw moet betalen. Is het te betalen btw-bedrag minder dan € 1.345? Dan bent u in het geheel geen btw-verschuldigd. Er bestaat in dat geval recht op ontheffing van de administratieve verplichtingen, waaronder het doen van btw-aangifte. Maar het is af te raden de ontheffing aan te vragen! Bij verlening van de ontheffing kunt u namelijk geen btw-facturen uitreiken en kunt u ook geen btw terugvragen.

Laat u adviseren
Kortom, afhankelijk van wat u met uw energieleverancier bent overeengekomen, bent u btw-ondernemer en heeft u recht op btw-teruggaaf. Al met al een complexe materie. Laat u hierin tijdig adviseren. Is sprake van btw-ondernemerschap? Wij raden u dan aan zich zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Het verzoek om teruggaaf van de btw over de aanschaf en installatie moet u namelijk indienen met de btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Een te laat ingediend verzoek om teruggaaf, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst u geen teruggaaf verleent.

Tot op heden krijgt u als particulier van de Belastingdienst nog geen btw-nummer voor het produceren van energie met zonnepanelen. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog over het innemen van een standpunt over het ondernemerschap. Wilt u uw recht op aftrek van voorbelasting niet verspelen dan moet u zich toch tijdig bij de Belastingdienst aanmelden. De aanvragen worden afgehandeld zodra het ministerie een standpunt heeft ingenomen.

De Kamer van Koophandel (KvK) beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en schrijft ze niet in als ondernemer. Voor het aanvragen van een btw-nummer verwijst de KvK door naar de Belastingdienst.

Friese energiepremie voor huiseigenaren

Vanaf 1 november is er de friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken.

Gevel-, dak- en vloerisolatie komen in aanmerking voor deze energiepremie. Ook spouwmuurisolatie, HR++glas en zonneboilers komen in aanmerking. Zonnepanelen zijn niet in deze subsidieregeling opgenomen.