Het laatste nieuws van Sinne Technyk
over projecten en producten

Let op met dakverhuur voor zonnepanelen

07-01-2019

Ondernemers zien zonnepanelen als belangrijke oplossing om duurzame energie op te wekken, maar zien op tegen de wat langere terugverdientijd. Externe marktpartijen staan te trappelen om boerendaken te huren om er vervolgens zonnepanelen op te plaatsen.

De SDE-subsidie is bijna altijd de eerste stap als je met zonnepanelen aan de slag wilt. Als een boer zijn dak wil verhuren voor zonnepanelen, zal een marktpartij dit alleen doen als ze zelf de SDE-subsidie krijgen toegekend. Vaak willen deze bedrijven ondersteunen met opruimen en vervangen van asbestdaken op basis van een meter-voor-een-meter-concept. Asbestdaken waar geen zonnepanelen op worden geplaatst dient de boer zelf te saneren. Of het aanbod aantrekkelijk is, is een kwestie van uitrekenen.

Vaak is het interessanter om eerst op eigen naam de SDE-subsidie aan te vragen op eigen naam. Dan behoudt de boer zelf de regie en kan hij later altijd nog besluiten om de beschikking over te dragen aan een huurder van zijn dak.


Q-cells zonnepanelen van een clusterbommenfabrikant

03-12-2018

Hanwha Q-Cells, één van de grootste zonnepanelenfabrikanten ter wereld, is in handen van een bedrijf dat ook clusterbommen maakt. Nederland heeft een strikt anticlustermunitiebeleid; toch liggen op veel gemeentedaken zonnepanelen van Hanwha Q-Cells.

Het is Nederlandse banken en pensionfondsen daarom bij wet verboden te investeren in Hanwha. Nederland wil namelijk géén betrokkenheid bij clustermunitiefabrikanten.

Nederlandse provincies en gemeenten letten echter aanzienlijk minder goed op. Op veel gemeentedaken liggen zonnepanelen van Hanwha Q-Cells. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe promoten Hanwha Q-Cells zelfs actief onder de eigen bevolking.

Volgens vredesorganisatie PAX is dit een groot probleem en zouden zowel overheden als consumenten er goed aan doen geen zonnepanelen van het merk Hanwha Q-Cells te kopen.

Sinne Technyk verkoopt om deze reden geen Q-cells zonnepanelen.


Onderzoek naar brandveiligheid zonnepanelen

19-09-2018

Een brand van een dak met zonnepanelen wordt al snel toegeschreven aan de zonnepanelen of de installatie ervan. Brancheorganisatie Holland Solar wil weten of dat daadwerkelijk zo is en wat daarvan dan de dieper liggende oorzaak is. De meest voorkomende oorzaak van de branden is waarschijnlijk te wijten aan het niet goed aansluiten van de zonnepanelen en omvormer. Ook is een indak systeem gevoeliger voor brand dan opdak ivm de ventilatie. Het is belangrijk dat dit wordt uitgevoerd door een erkend installateur om er zeker van te zijn dat het goed en veilig gebeurd.

Branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn komen weinig voor, maar krijgen in toenemende mate aandacht in de media.


VVD stelt Kamervragen over OZB-belasting op zonnepanelen

11-09-2018
De VVD-kamerleden Lodders en Yesilgöz-Zegerius hebben aan staatssecretaris van Financiën Menno Snel vragen gesteld over het feit dat zonnepanelen meegenomen worden in de WOZ-waarde van woningen.

Begin september werd duidelijk dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. Deze uitspraak heeft het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden onlangs gedaan. De uitspraak van de rechtbank dateert al van april jongstleden, maar kwam nu pas naar boven drijven door melding van de uitspraak door Meijburg & Co Belastingadviseurs.

De VVD-Kamerleden willen nu van de staatssecretaris onder meer weten welke gemeenten naar aanleiding van het arrest van de rechtbank besloten hebben zonnepanelen mee te nemen in de te betalen onroerendezaakbelasting (ozb). Ook willen zij weten hoeveel de woningeigenaren meer zijn gaan betalen.

Een ingewikkeldere vraag van de VVD’ers is of de zonnepanelen ook meetellen in de WOZ-waarde en de grondslag van de ozb wanneer de zonnepanelen door de huiseigenaar verwijderd en meegenomen worden bij de verhuizing. Bovendien willen ze weten of de staatssecretaris de mening deelt dat fiscaal beleid ‘niet op een dergelijke wijze verduurzaming bij particulieren zou moeten tegengaan, zeker niet wanneer dit gepaard gaat met hogere lasten’.

(bron Solarmagazine)


Minister Wiebes wil salderingsregeling voor zonnepanelen 1 jaar verlengen
Minister Wiebes van Economische Zaken heeft tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie toegezegd de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen (tot en met 2020) en in gesprek te gaan met het kabinet.

05-09-2018

Het invoeren van de terugleversubsidie heeft meer tijd nodig dan men eerder verwachtte. De minister stelde tijdens het overleg hierover het volgende: ‘Ik heb meerdere malen toegezegd om de huidige terugverdientijd van de salderingsregeling – 7 jaar – ook terug te laten komen in de terugleversubsidie. Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken. Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten. Dat betekent dat er onder dezelfde voorwaarden door dezelfde mensen en door nieuwe toetreders een jaar langer gebruikgemaakt kan blijven worden van deze regeling. Het tijdsschema voor de opvolger zie ik namelijk steeds somberder in.’

Minister Wiebes meldde na doorvragen van GroenLinks-kamerlid Van der Lee het volgende: ‘Voor een formeel besluit hierover (red. het verlengen van de salderingsregeling): dat doet het kabinet. Ik heb het in gang gezet om er met het kabinet over te spreken. Ik vind het ingewikkeld om spastisch te gaan zitten doen voor iets wat ik op mijn klompen aanvoel. Dan ben ik liever open zonder dat ik een geformaliseerd besluit te bieden heb.’

Hiermee geeft minister Wiebes aan te verwachten dat hij de salderingsregeling 1 jaar gaat verlengen en dat het kabinet met zijn voorstel om dit te doen in zal stemmen.​ Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer eerder dit jaar per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. In 2020 zou de terugleversubsidie de huidige salderingsregeling moeten vervangen, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

(bron Solarmagazine)


Animo voor subsidieregeling zonnepanelen bij sportclubs lijkt af te nemen: nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.

06-07-2018
Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is voor 2018 nog altijd niet uitgeput: er is nog 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.

In 2018 kwamen er tot op heden 670 aanvragen voor onder meer zonnepanelen en led-verlichting binnen die goed zijn voor een subsidieclaim van 6,6 miljoen euro. In totaal is er voor dit kalenderjaar 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. In de afgelopen 2 maanden is er voor slechts 700.000 euro subsidie aangevraagd.

De redactie van Solar Magazine meldde eind januari al dat de subsidiepot van de regeling nagenoeg uitgeput was, maar enkele weken later werd er onverwachts 2 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld.

Dat de pot nog altijd niet uitgeput is, zal mogelijkerwijs samenhangen met het feit dat sportverenigingen in de veronderstelling zijn dat de pot leeg is.
(bron Solarmagazine)


‘Wiebes maakt juiste keuze voor eigenaren van zonnepanelen’

16-06-2018

Holland Solar is blij met het besluit van minister Wiebes om te kiezen voor de invoering van een terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling voor zonnepanelen. ‘Met deze keuze biedt de minister de consument en andere eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid. In de komende periode zullen wij ons hard maken dat de minister ook voldoende budget reserveert voor de invoering van de terugleversubsidie’, aldus Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft deze week de Tweede Kamer geïnformeerd dat de terugleversubsidie in 2020 ingevoerd moet worden. Daarbij heeft de minister toegezegd te streven naar een stabiele terugverdientijd voor zonnepanelen van circa 7 jaar. ‘Met de brief van de minister is er definitief een einde gekomen aan de sluimerende onzekerheid over het stopzetten van de salderingsregeling’, stelt Desmet die binnen Holland Solar voorzitter is van de commissie PV Klein (red. deze commissie is binnen de branchevereniging houder van het salderingsdossier). ‘Alle seinen staan nu op groen voor consumenten en andere eindgebruikers die gebruik maken van de salderingsregeling om te investeren in zonnepanelen. In 2020 is er een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk waardoor de markt zich in de komende jaren stabiel en snel kan doorontwikkelen.’

De voorganger van minister Wiebes, minister Henk Kamp, maakte in de zomer van 2017 na een evaluatie melding dat de salderingsregeling vervangen zou gaan worden door een teruglever- of investeringssubsidie. In het regeerakkoord dat afgelopen oktober bij het aantreden van het nieuwe kabinet gepresenteerd werd, formuleerde de regering daarbij de wens om te kiezen voor de terugleversubsidie. Holland Solar heeft zich sindsdien samen met haar partners via een intensieve lobby hardgemaakt voor deze keuze voor een terugleversubsidie.

Volgens Desmet is het besluit van minister Wiebes dan ook een resultaat waar Holland Solar trots op is. ‘Sinds het moment dat Wiebes voorganger Kamp aankondigde dat de salderingsregeling vervangen zou worden door een nieuwe regeling, hebben wij samen met diverse partners – waaronder de NVDE – een pleidooi gehouden voor de invoering van een terugleversubsidie. Dat de minister nu definitief deze oplossing kiest, en daarmee ook het alternatief van een eenmalige investeringssubsidie van tafel is, stemt tot tevredenheid. Tegelijkertijd kunnen we nog niet op onze lauweren rusten. We gaan met vertrouwen en op constructieve wijze met de minister en zijn ambtenaren in gesprek om te zorgen dat er voldoende budget voor de terugleversubsidie beschikbaar komt. We willen voor de markt te allen tijde een stop-and-go-effect voorkomen doordat het budget vroegtijdig uitgeput raakt. We hebben er alle vertrouwen in dat het kabinet en de Tweede Kamer ditzelfde doel nastreven.’

bron Holland Solar

Panasonic introduceert volledig zwart zonnepaneel met hoge efficiëntie

02-02-2018

Panasonic Solar levert binnenkort het volledig zwarte zonepaneel van 325 Wp. Het ontwerp van deze volledig zwarte zonnepanelen is er op gericht om esthetiek te combineren met optimale efficiëntie. Niet alleen de cellen en de achterkant, maar ook het frame is volledig zwart uitgevoerd wat leidt tot een mooi esthetisch uiterlijk met het hoogste efficiëntieniveau in de markt voor volledige zwarte zonnepanelen.

Het uitstekende rendement wordt mede bepaald dankzij de lage temperatuur coëfficiënt. Ook bij hoge buitentemperaturen heeft de Panasonic zonnecel een hogere opbrengst dan een conventionele kristallijn silicium zonnecel.

De zwarte Panasonic zonnepanelen zijn leverbaar vanaf mei/juni 2018


BTW teruggaveregeling  zonnepanelen blijft voorlopig onveranderd

24-11-2017

Er is op het internet een gerucht geweest dat het einde van de btw-teruggaaf voor zonnepanelen in zicht is door een mogelijke aanpassing van de kleine ondernemersregeling.

Uit overleg met het Ministerie van Financiën blijkt dat er thans geen plannen of signalen zijn om de kleine ondernemersregeling aan te passen. De regeling is niet zomaar veranderd, het vraagt een wettelijke verandering. Dit heeft een lange doorlooptijd en er zijn momenteel geen plannen in Den Haag om een wetsverandering te starten.

De komende jaren kunnen we blijven rekenen op de teruggave van de btw via de kleine ondernemersregeling.


Technologie van Panasonic excelleert tijdens World Solar Challenge

16-10-2017

’s-Hertogenbosch, 16 oktober 2017- Het door Panasonic Corporation ondersteunde Tokai University Solar Car Team is als vierde geëindigd in de Bridgestone World Solar Challenge. Deze wedstrijd voor voertuigen die door zonne-energie worden aangedreven, is dit jaar voor de veertiende keer georganiseerd. Hij geldt als een technologische showcase voor panelen en energieopslag.
Aan de 2017-editie van de Solar Challenge namen 41 teams uit bijna 30 landen en regio’s deel, met onder andere drie teams uit Nederland en een door Panasonic Corporation gesponsord team uit Japan. In de wedstrijd legden de deelnemers in vier dagen tijd een afstand van 3.000 kilometer af tussen Darwin en Adelaide, in Australië.

Succes
Net als zes eerdere edities kende de Solar Challenge ook dit jaar Nederlands succes. Het NUON Solar Team uit Delft kwam als winnaar over de streep, met een gemiddelde snelheid van ruim 80 kilometer per uur. Op de tweede plaats eindigde een Amerikaanse team, als derde een team uit België, en een fraaie vierde plaats was weggelegd voor het Japanse Tokai University Solar Car Team. Dit team wordt sinds 2011 ondersteund door Panasonic, dat er geavanceerde componenten aan levert zoals hoogwaardige HIT-zonnepanelen en lithium-ion batterijen met een grote capaciteit.

Technische wijzigingen
De wagen van het Tokai University-team is dit jaar flink gewijzigd ten opzichte van het voertuig in de vorige race. Zo is het maximaal toegestane oppervlakte aan zonnepanelen dit jaar verkleind van 6 naar 4 vierkante meter. De technische uitdaging daarvan is uiteraard om met een kleiner oppervlakte toch zo veel mogelijk vermogen op te wekken. De nieuwe regel heeft er voor gezorgd dat de auto een innovatief monohull-ontwerp (bestaande uit een enkele romp) kreeg, met een lagere windweerstand en een nieuwe, strakke vormgeving. De verkleining van het zonmodulegebied was mogelijk door een technische innovatie van Panasonic, genaamd ‘backcontact’. Doordat alle elektroden aan de achterzijde van de zonnecellen werden bevestigd, bereikten ze een output van 962 watt met een energie-genererend rendement van ruim 24 procent. Dit is bijna 1 procent meer dan bij de deelname aan de vorige race.

HIT-module
De HIT-module die Panasonic sinds 2011 aan het Tokai-team levert, gebruikt unieke heterojunction zonnecellen die een kristallijn siliciumsubstraat combineren met amorfe silicium dunne film. De cellen geven bij hoge temperaturen een kleiner verlies aan uitgangsvermogen dan standaard kristallijne siliciummodules. Hierdoor heeft de module de hoogst haalbare omzettingsefficiëntie voor massa-geproduceerde zonnecellen. De HIT-panelen bleken bovendien zeer geschikt voor gebruik in de Solar Challenge, waar de modules flink worden verwarmd door het sterke Australische zonlicht.

Batterij
De in de auto van het Tokai-team gebruikte lithium-ion batterijen van Panasonic zijn samengesteld uit uniek nikkel-type kathodemateriaal, voor de hoogst haalbare dichtheid in een cilindrische ‘18650’-maat (diameter: 18 mm, hoogte: 65 mm). Hierdoor kan meer van de gegenereerde energie worden opgeslagen, zodat de auto langere afstanden kan afleggen op bewolkte dagen met minder zonlicht. De combinatie van HIT-zonnemodules en deze speciale lithium-ion batterijen maakte het mogelijk voor het Tokai University Solar Car Team om onder zeer zware omstandigheden een prima prestatie neer te zetten.

Over Panasonic
De Panasonic Corporation is een wereldleider in de ontwikkeling van diverse elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de consumentenelektronica, huisvesting, autosector en business-to-business. Het bedrijf bestaat in 2018 honderd jaar en heeft zich ontwikkeld tot een wereldspeler. Het heeft nu 495 werkmaatschappijen en 91 gelieerde bedrijven over de hele wereld, met een geconsolideerde netto-omzet van 61,711 miljard euro in het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2017. Alle afdelingen streven het creëren van nieuwe waarde via innovatie na. Zo realiseert het bedrijf door middel van zijn technologieën een beter leven en een betere wereld voor zijn klanten.


Regeerakkoord biedt investeringszekerheid aan consument die zonnepanelen koopt

12-10-2017

In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervangen door een nieuwe regeling. De nieuwe regeling wordt een terugleversubsidie die de consument investeringszekerheid biedt. Branchevereniging Holland Solar is blij dat het nieuwe kabinet besloten heeft de groeiende markt van zonne-energie op deze manier te blijven ondersteunen. Potentiele kopers kunnen dus gerust tot aanschaf overgaan.

De terugleversubsidie vervangt het fiscale deel van de salderingsregeling. Een consument die zonnestroom teruglevert aan het elektriciteitsnet krijgt nu de stroomprijs terug plus alle belastingen die daar bovenop komen. In de nieuwe regeling krijgt de consument van het elektriciteitsbedrijf een vergoeding voor de geleverde zonnestroom en daarnaast een terugleversubsidie van de overheid.

Er moet nog wel duidelijkheid komen over de invulling van de regeling en de hoogte van de bedragen maar de Branchevereniging blijft staan voor investeringszekerheid door behoud van de terugverdientijd van 6-7 jaar.


NVDE: ‘Kamp biedt helder keuzemenu voor stimulering zonnepanelen’

16-07-2017

Minister Kamp zet de richtingaanwijzers voor het volgende kabinet in de goede richting voor zonnepanelen bij huishoudens, maar hij geeft de markt nog geen definitieve zekerheid. Dit stelt de NVDE.
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is samen met andere marktpartijen enthousiast over één van de varianten die minister Kamp doet in zijn brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de salderingsregeling: de terugleversubsidie.
NVDE-directeur Olof van der Gaag stelt: ‘Het voorstel van Kamp toont de goede richting voor de lange termijn. Ook het tot 2023 handhaven van de salderingsregeling vinden wij verstandig. Maar om investeerders voldoende zekerheid te bieden zal ook het beleid voor daarná duidelijk moeten worden. Voor consumenten is het belangrijk dat ze binnen 7 jaar hun panelen kunnen blijven terugverdienen. Dan zal zonnestroom snel verder blijven groeien.’
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) presenteerde afgelopen februari samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland al een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel. De vereniging stelde voor dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan het net leveren. Die vergoeding is zo hoog dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over de stroom die men direct zelf gebruikt, betaalt men geen belasting.
De NVDE heeft dan ook een sterke voorkeur voor de terugleversubsidie die genoemd wordt in de brief van Kamp. Met deze variant is volgens de organisatie een fluwelen overgang naar de nieuwe regeling mogelijk en kan de markt zich stabiel en snel doorontwikkelen. De terugleversubsidie stimuleert volgens de NVDE kwaliteit, onderhoud en het optimaal gebruik van daken. Een groot nadeel van de andere door Kamp genoemde variant, de investeringssubsidie, is in de ogen van de organisatie dat deze voor een ingewikkelde overgang zorgt en een ‘start-stop-systeem’ kan introduceren: mensen wachten op de subsidie – maken er vervolgens massaal gebruik van – en als de pot leeg is, valt de markt weer stil.


SolarEdge lanceert eerste zonnepanelenomvormer met geïntegreerde lader voor elektrische auto

14-07-2017

SolarEdge meldt als eerste ter wereld een zonnepanelenomvormer te lanceren met de mogelijkheid om zonnestroom direct in elektrische auto’s te laden. Het bedrijf onthult het product op de Intersolar in Noord-Amerika.
SolarEdge’s omvormer is, als deze eenmaal geïntegreerd is met een lader voor elektrische auto’s (EV’s), in staat om EV’s tot 6 keer zo te laden dan bij het mode 1 laden. Dit doordat het apparaat over een zogenaamde ‘solar boost’-modus beschikt. Deze modus combineert zowel de zonnestroom die opgewekt wordt door de aanwezige zonnepanelen als stroom van het elektriciteitsnet.
Volgens SolarEdge bezorgt de omvormer de gebruikers een kostenbesparing doordat er minder hardware nodig is om de elektrische auto te laden. De omvormer komt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2017 op de markt.


350.000 euro extra budget voor subsidieregeling sportclub

28-06-2017

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die richt zich op de uitrol van onder meer zonnepanelen en led bij sportclubs, heeft 350.000 euro extra budget gekregen.

De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020 en er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. Op 20 juni is het subsidieplafond onverwachts met 350.000 euro verhoogd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat weten dat dit het gevolg is van terugvorderingen op eerder verstrekte subsidieverleningen, waarbij niet is voldaan aan de subsidieverplichtingen. De al ontvangen aanvragen voor 2017 overschrijden echter het verhoogde subsidieplafond (red. de regeling was in januari binnen enkele dagen uitgeput). Nieuwe aanvragen kan men daarom naar verwachting niet honoreren.


Verlengde productgarantie van 25 jaar voor Panasonic fotovoltaïsche modules HIT®

02-03-2017

Panasonic biedt nu 25 jaar productgarantie als bewijs van de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid, het verstrekken van gemoedsrust om het systeem eigenaar. Vul het formulier om uw 25 jaar verlengde productgarantie veilig te stellen voor uw Panasonic fotovoltaïsch systeem HIT®. U krijgt dan een persoonlijk garantiebewijs ontvangen voor uw specifieke installatie en systeemkenmerken.

neem contact op voor meer info.


NIEUW!!! glas-glaspaneel van Bauer met 30 jaar garantie.

27-01-2017

Door het extra geharde glas op zowel de voor- als achterkant van het paneel toe te passen wordt het zonnepaneel volgens het Duitse Bauer extreem stijf. Hierdoor is het beter bestand tegen extreme weersinvloeden als hagel, storm en sneeuw.
‘Als gevolg van de door Bauer toegepaste, vernieuwende techniek ondervinden de tussenliggende zonnecellen slechts minimale degradatie, is er minder kans op micro cracks en is de kans op delaminatie uitgesloten, waardoor de opbrengst hoger ligt dan met traditionele zonnepanelen’. ‘Naast duurzaamheid heeft het glas-glas paneel nog een groot voordeel. Omdat de traditionele backsheet ontbreekt, kan het licht doorlaten, wat tal van nieuwe mogelijkheden biedt bij de toepassing van zonnepanelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervanging van carport- en serredaken.’
Naast het 2 millimeter dikke dubbel gelaagd en extra gehard glas, is het paneel voorzien van een 40 millimeter dik aluminium frame. Deze combinatie stelt Bauer naar eigen zeggen in staat een om zowel een vermogens- als productgarantie van 30 jaar op dit product te geven.

meer info Klik hier


Solar Frontier stopt met verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa.

27-01-2017

Solar Frontier heeft besloten om te stoppen met de verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa. Dit meldt Natec. Daarmee is TSMC de volgende die – in het geval van Solar Frontier deels – er de stekker uittrekt.

Solar Frontier heeft volgens zonnepanelengroothandel Natec besloten niet mee te gaan met de dalende prijstrend van zonnepanelen en stopt daarom definitief de Europese verkoop. De Japanse fabrikant zal zich gaan richten op nieuwe producten waarbij het bedrijf een grotere waarde kan toevoegen. Solar Frontier wil zich volgens Natec nog niet uitlaten wat voor producten dit zullen zijn.

De organisatie van Solar Frontier in München blijft volgens Natec grotendeels in stand en bereikbaar voor aftersales en servicevragen. Het Taiwanese TSMC, eveneens fabrikant van CIGS-zonnepanelen, kondigde in augustus 2015 al aan te stoppen met de productie van dunne filmzonnepanelen. Het was het bedrijf niet gelukt de activiteiten winstgevend te krijgen.


Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

04-01-2017

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers.

Solar Magazine – Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

Hiermee neemt voor de EIA-aanvragers het financiële voordeel wanneer zij bijbvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of led-verlichting aanschaffen wezenlijk toe. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is dan ook een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 was dit bedrag 41,5 procent van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten); voor de winst over 2016 is dit bedrag verhoogd naar 58 procent. Het budget van de EIA is verder verhoogd van 106 miljoen euro in 2015 naar 161 miljoen euro in 2016.

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie – de subsidie waarmee men sinds 1 januari voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties subsidie kan aanvragen – omvat technieken die ook in de Energie  Investeringsaftrek voorkomen. De subsidie en de fiscale aftrek mogen echter niet gecombineerd worden.

In september 2015 werd nog bekend dat Nederlandse bedrijven in 2014 17.745 keer EIA aanvroegen. Met 4.679 aanvragen (26,3 procent) voor zonnepanelen en 3.238 (18,2 procent) aanvragen voor led-verlichtingssystemen waren deze twee categorieën veruit het populairst.

Elk jaar actualiseert RVO.nl de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd. Een van de vier aanvullingen zijn zonnepanelen op transportmiddelen, die voor het eerst in de Energielijst staan beschreven.


De provinciale subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open.

03-01-2017

Vanaf 4 januari 2017 is er in totaal € 900.000 beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen indienen bij de provincie. Zij kunnen daarbij ondersteuning vragen bij Doarpswurk. Ook de dorpencoördinatoren kunnen jullie ondersteunen.

Bekijk de regeling hier »


Motie aangenomen: regering gevraagd salderingsregeling te continueren of te verbeteren op basis van evaluatie

17-12-2016

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.
De partijen die voor de motie stemden waren onder meer de VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks. Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de PVV. De PVV omdat de partij pertinent tegen subsidies is voor welke energievorm dan ook. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de gewijzigde motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord (red. noot: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen). Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023.

De motie werd afgelopen week door de twee Kamerleden ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Vos en Van Tongeren hebben de oorspronkelijk ingediende motie echter in de afgelopen dagen gewijzigd. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Minister Kamp raadde afgelopen week de oorspronkelijke motie nog af (red. mogelijkerwijs is de motie vanwege dit verzoek van Kamp gewijzigd), omdat hij eerst de evaluatie van de salderingsregeling wil afwachten. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer. Afgelopen week werd overigens duidelijk dat de salderingsregeling de Nederlandse staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte.
Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp op de salderingsregeling al dit jaar te evalueren. Dit verzoek van Van Tongeren dat aangevraagd werd via een motie, werd echter door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Aanstaande vrijdag verschijnt in de december-editie van Solar Magazine een artikel over de grote verdeeldheid die er onder de politieke partijen heerst als het gaat om het behoud van de salderingsregeling.

Stichtig ZON: ‘Zeer tevreden’
Hans Cornuit, voorzitter van de Stichting Zonnestroom Ondernemeders Nederland (ZON) laat weten ‘zeer tevreden te zijn met het aannemen van de motie door de Tweede Kamer’. ‘De afgelopen maanden hebben we een toenemend enthousiasme losgemaakt bij politieke partijen en het ministerie van Economischce Zaken voor de noodzaak van draagvlak onder de consument voor de energietransitie. Zonne-energie leidt tot dat draagvlak. In de recente Energieagenda van Kamp staat het duidelijk vermeld (hoofdstuk 3.2.3.).Door de acceptatie van draagvlak wordt het ook minder belangrijk wat de salderingsregeling precies kost. De motie van Jan Vos en Liesbeth van Tongeren heeft pas op het laatste moment een vorm gekregen waardoor ook de VVD zich er in kan vinden. Andre Bosman stond al positief tegenover draagvlak en zijn wens om de regeling eindig te laten zijn is ingevuld door de looptijd van het Energieakkoord als uitgangspunt te nemen.’


Zonnepanelen kiezen: jongeren kiezen voor duurzaamheid, ouderen voor onafhankelijkheid.

02-10-2016

Bijdragen aan de productie van duurzame energie is voor Nederlanders de belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen, gevolgd door onafhankelijk zijn van energieleveranciers. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 4.192 respondenten. Het feit dat zonnepanelen een slimme financiële investering zijn wordt in het onderzoek het minst vaak genoemd.

Susanne van Suylekom, projectmanager van HIER bespaart bij het HIER klimaatbureau: “Hoewel zonnepanelen wel degelijk een heel goede financiële investering zijn, de winst is vergelijkbaar met een rente van vijf procent op een spaarrekening, vinden wij het natuurlijk fantastisch om te zien dat duurzaamheid zo belangrijk is voor Nederlanders. Een groot verschil met een aantal jaren geleden. Dat biedt perspectief, zeker omdat juist jongeren zo massaal aangeven dat zij duurzaamheid het belangrijkst vinden.”

Jongeren en hoger opgeleiden kiezen massaal voor duurzaamheid

Bijdragen aan de productie van duurzame energie is met name onder jongeren en hoger opgeleiden heel belangrijk. Bijna de helft van de ondervraagden tot en met 34 jaar noemt duurzaamheid als belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen, tegenover een derde van de 45-plussers. Die laatste groep vindt juist onafhankelijk zijn van energieleveranciers de belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen.

Tussen hoger en lager opgeleiden is dezelfde trend zichtbaar. Bijna de helft van de hoger opgeleiden vindt bijdragen aan de productie van duurzame energie de belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen, terwijl lager opgeleiden onafhankelijk zijn van energieleveranciers belangrijker vinden.


VvE kan BTW over zonnepanelen terugvragen.

In de praktijk is het vaak onduidelijk of en hoe Verenigingen van Eigenaren (VvE) BTW kunnen terugvragen op hun investering van zonnepanelen. Het goede nieuws is dat er mogelijkheden zijn voor de Vereniging van Eigenaren of de individuele leden om de BTW terug te vragen. Maar die mogelijkheid is afhankelijk van wie mag gaan profiteren van de duurzame opwekking.

Tijdens een overleg tussen EnShared en de belastingdienst is het duidelijk geworden dat bij levering van de stroom aan de leden van de VvE middels de Postcoderoos-regeling de BTW over de investering kan worden teruggevraagd.

Particuliere woningeigenaar en BTW teruggave

Sinds eind 2013 is het mogelijk om als consument de BTW over de investering van zonnepanelen terug te vragen. Dit naar aanleiding van een Uitspraak van het Europese Hof. Kort uitgelegd wordt men als leverancier van zonnestroom als ondernemer gezien en kan men net als bedrijven de BTW op de kosten terugvragen. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden tegenwoordig een extra dienst aan waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

Geen BTW teruggave bij zonnepanelen voor (alleen) gezamenlijke verlichting

Een VvE (voor een huizencomplex) is een onderneming zonder winstoogmerk en kent in de meeste gevallen dan ook geen BTW plicht. Als een VvE besluit om te investeren in zonnepanelen wordt vaak gekozen om het stroomverbruik van de gezamenlijke verlichting en liftinstallatie duurzaam op te wekken. In dit geval kan geen BTW over de investering worden teruggevraagd. Het leveren van stroom aan het eigen pand wordt gezien als een activiteit zonder winstoogmerk en is niet BTW plichtig. Dit is één van de redenen waarom het rendement voor een zonnepanelen installatie in dit geval laag is.

Postcoderoos-regeling biedt soelaas

De postcoderoos- regeling is een fiscale regeling speciaal ontwikkeld voor Vereniging van Eigenaren en Energiecoöperaties om stroom van zonnepanelen te delen met hun leden. Met de postcoderoos- regeling verkoopt de VvE de stroom van de zonnepanelen aan een energieleverancier en krijgen zij een vaste vergoeding per opgewekte eenheid stroom. De stroom wordt niet voor haar eigen pand gebruikt maar verkocht aan een energieleverancier waardoor de VvE voor dit onderdeel door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daardoor kan de VvE de BTW over de investering terugvragen wat een flinke kostenbesparing oplevert. Wel moet BTW worden afgedragen over de geproduceerde en verkochte zonne-energie.

Door als VvE te investeren profiteert men van veel kostenvoordelen waaronder de inkoopvoordelen en de vrijstelling op de energiebelasting. De investering biedt zo vergelijkbare rendementen met particuliere huiseigenaren die investeren in zonnepanelen.

Meer informatie op www.enshared.nl/vve

Verlenging regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in Friesland

25-07-2016

De succesvolle regeling in Friesland ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ krijgt een vervolg. In de regeling die vanaf 19 juli 2016 is opengesteld kan iedereen met een gebouw met een asbestdak profiteren. In totaal is hiervoor € 500.000,- beschikbaar. Doel ervan is iedereen te stimuleren het asbest te verwijderen en zonnepanelen op het dak te leggen.

In de nieuwe subsidieregeling voor de provincie Friesland is € 4,50 per vierkante meter dak beschikbaar. Voorwaarde is wel dat er minimaal 10kW-piek aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd. Dat geldt niet meer alleen voor agrarische gebouwen, maar ook voor andere asbestdaken. Die moeten wel minimaal 250 vierkante meter groot zijn. Een aanvrager kan maximaal € 15.000,- aan subsidie krijgen. Wie subsidie krijgt, heeft negen maanden de tijd om het asbest van het dak te halen en de zonnepanelen te installeren. http://www.asbestvanhetdak.nl/friesland


Het subsidieplafond ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is bereikt

01-06-2016

Op 30 mei 2016 is de subsidie voor (voormalige) agrarische gebouwen: Asbest eraf, zonnepanelen erop uitgeput. Het subsidieplafond is bereikt en kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.


Panasonic verlengt productgarantie

04-02-2016

Per 01-1-2016 heeft Panasonic de productgarantie op haar HIT panelen verlengt van 10 naar 15 jaar. Panasonic heeft maar liefst 40 jaar ervaring in de zonne-energie en heeft  in de afgelopen 18 jaar meer dan 1 miljard zonnecellen geproduceerd. De panelen van Panasonic staan bekend om haar hoge rendement, fantastische prestaties, slimme maatvoering en sinds kort dus ook vanwege haar uitzonderlijke garanties.

Meer informatie over de kwaliteitspanelen van Panasonic? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via 06-222 65 222 of via info@Sinnetechnyk.nl


Importheffing op zonnepanelen in Europa blijft gehandhaafd

15-12-2015

Europa heeft de importheffing op Chinese zonnepanelen verlengd. De kritiek dat Europa daarmee zijn eigen zonne-energiesector de nekslag toebrengt, is onzin. Het is juist een hele grote kans om de solarindustrie naar een beter niveau te tillen.

Bij een goedkope prijs voor Chinese producten zijn alleen de handelaren gebaat die inkopen, verkopen en daarna de handjes ervan af trekken. Dat zorgt voor een negatieve spiraal. Met de gekte van goedkoop, goedkoper, goedkoopst wordt de eindgebruiker niet gelukkig. Mensen die duurzaam willen werken en in de tijd verantwoordelijkheid willen nemen voor producten zijn juist gebaat bij een importheffing.

Sinne Technyk is een professioneel bedrijf die alleen hoogwaardige zonnepanelen in het assortiment heeft wat het hoogste rendement voor de consument oplevert.


Consumentenbond test zonnepanelen

31-10-2015

De Consumentenbond heeft een aantal zonnepaneelfabrieken geïnspecteerd. Voor de consument is het lastig om te kiezen tussen de vele zonnepaneelmerken en zou zo meer duidelijkheid moeten verschaffen. Het testen van zonnepanelen heeft de Consumentenbond niet gedaan omdat dit bijna onmogelijk is. In plaats hiervan zijn de fabrieken geïnspecteerd.

Op de website van de Consumentenbond staat op bijna een hele pagina over het samen inkopen van zonnepanelen in samenwerking met Vereniging Eigen Huis en weinig over de test. Ook wordt gesuggereerd dat alleen bij V.E.H. je een goed advies krijgt. Heeft de Consumentenbond hier een dubbele pet op? De Consumentenbond is in deze zin dus een aanbieder en geen onafhankelijke bond. Na contact te hebben opgenomen met de Consumentenbond voor uitleg de volgende reactie: De Consumentenbond doet onafhankelijk onderzoek naar diverse producten. Zo hebben wij ook onafhankelijk onderzoek gedaan naar zonnepanelen. In de Consumentengids van september leggen wij uitgebreid uit hoe wij tot een oordeel komen over fabrikanten van zonnepanelen (het artikel is ook gratis op onze site te vinden.

Conclusie: Goed dat de Consumentenbond het probeert, maar het is een hele slechte stap in zonnepanelenland. Wees open en eerlijk en kijk eens naar wat voor audits er al zijn gedaan. Gebruik deze audits om consumenten echt goed voor te lichten in plaats van aanbieder te zijn van zonnepanelen.

Tip: Koopt u zonnepanelen bij een installateur? Vraag of hij is aangesloten bij de brancheorganisatie Holland Solar. Dan weet u dat het een specialist in zonnepanelen is en alles weet over de kwaliteit, prijs, en rendement van diverse zonnepanelen en omvormers.


Subsidie zonnepanelen voor sportverenigingen en sportstichtingen.

01-09-2015

Vanaf 4 januari 2016 krijgen sportverenigingen 30% subsidie op de investering van o.a. zonnepanelen. Een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar wordt hiermee verlaagd naar 5 jaar.

Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet minimaal € 3000,- worden geïnvesteerd (circa 12 zonnepanelen).

Meer info


TSMC Solar stopt productie CIGS-zonnepanelen.

26-08-2015

Het Taiwanese TSMC, fabrikant van CIGS-zonnepanelen, heeft bekendgemaakt te stoppen met de productie van dunne filmzonnepanelen. Het is het bedrijf niet gelukt de activiteiten winstgevend te krijgen.
TSMC stapte in 2012 in de markt van dunne filmzonnepanelen en behoorde tot de selecte groep achtervolgers van de wereldwijde marktleiders Solar Frontier (CIGS-zonnepanelen), First Solar (CdTe-zonnepanelen) en Hanergy (CIGS-zonnepanelen). ‘Ondanks dat wij geloven in de opkomst van zonne-energie zijn wij er niet in geslaagd om in de afgelopen jaren onze dunne filmactiviteiten winstgevend te krijgen, na veel overwegingen hebben wij daarom besloten met deze activiteiten te stoppen en vanaf eind augustus 2015 geen dunne filmzonnepanelen meer te produceren’, aldus Steve Tso, voorzitter van TSMC Solar in een persverklaring.

bron: Solar Magazine


Zonnepanelen leasen of kopen

22-06-2015

Zonnepanelen leasen of huren werkt op ongeveer dezelfde manier als dat je een auto huurt. Je gaat voor een bepaalde tijd een contract aan met de zonnepanelenaanbieder. Als je kiest voor zo’n leasecontract worden de zonnepanelen gratis op je dak gelegd. Iedere maand betaal je een bepaald bedrag en meestal betaal je ook nog een eenmalig een eigen bijdrage.

Voordeel leasen zonnepanelen: geen grote investering nodig

Nadeel leasen zonnepanelen: Je zit lang aan het huurcontract vast en is uiteindelijk duurder dan kopen

Onlangs maakte Z24 een analyse van zonnepanelenverhuurder BigSolar. Zonnepanelen leasen bij BigSolar wordt in onderstaande tabel afgezet tegen zonnepanelen financieren met een energiebespaarlening en zelf zonnepanelen kopen.


De nieuwe HIT®Module N285 van Panasonic is toegevoegd aan het assortiment.

12-06-2015

Hoog Rendement: Met een modulerendement van 18,5 % en een celconversierendement van 22 % scoort de HIT®-N285 bijzonder goed in de markt op het vlak van Rendement. Met zijn zeer lage temperatuurcoëfficiënt van slechts -0,29 %/°C levert de HIT®-zonnecel betere prestaties dan conventionele zonnecellen onder normale bedrijfsomstandigheden.

Met de nieuwe HIT®-modules bewijst Panasonic eens te meer dat het tot de toonaangevende fabrikanten van zonnemodules behoort. De eerste modules zullen worden geleverd vanuit de nieuwe internationale productiehub van het bedrijf in Maleisië. De HIT®-N285 gaan prat op de hoogst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid: Panasonic maakt gebruik van streng geselecteerde materialen en gekwalificeerde productieprocessen. Een verticaal geïntegreerde fabriek maakt uitvoerige kwaliteitsbeoordelingen in elke productiestap mogelijk. De geproduceerde modules zijn IEC-gecertificeerd door JET.

meer info klik hier.


BTW op montage van zonnepanelen gaat op 1 juli 2015 omhoog van 6% naar 21%

1-06-2015

Als u zonnepanelen op uw woning laat plaatsen en uw woning is ouder dan twee jaar, dan mag de installateur over de installatiekosten 6% BTW in rekening brengen. Dit vloeit voort uit een tijdelijke regeling die de overheid heeft ingevoerd ter bestrijding van de crisis. Deze tijdelijke regeling zal op 1 juli a.s. worden beëindigd.

Hierdoor zal uw installateur, als de zonnepanelen na 1 juli 2015 worden geïnstalleerd, over de montagekosten 21% BTW bij u in rekening brengen.

Deze verhoging van de BTW hoeft voor u als klant geen financiële gevolgen te hebben. Als u zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW op zowel de zonnepanelen als de installatiekosten bij de belastingdienst terug vragen. Door de verhoging van de BTW van 6% naar 21% kunt u dus een groter bedrag bij de belastingdienst terug vragen. Hierdoor heeft u geen financieel nadeel van de verhoging van de BTW op arbeidskosten.


Stroom uit zonnepanelen salderen: Energieleveranciers te onduidelijk.

24-04-2015

Energieleveranciers zijn te onduidelijk over de voorwaarden en de gehanteerde prijzen bij het salderen van de stroom. Dit stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgelopen vrijdag na onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat particulieren met een zonnepaneel te weinig informatie over de geldende prijzen en voorwaarden van de energieleveranciers krijgen. Hierdoor is het voor de consument lastig om een vergelijking te maken tussen de aanbieders op de markt. Shoppen bij het salderen van zonnestroom kan echter wel lonen.

Wij adviseren energieleverancier Greenchoice. Particulieren met een digitale meter die meer terugleveren dan afnemen, krijgen bij Greenchoice de eerste 1000 kWh (per nota en per jaar) netto terug inclusief energiebelasting.

GreenChoice

(bron: ACM)


Suntech is toegevoegd aan de Tier 1-lijst van Bloomberg New Finance’s

12-02-2015 

WUXI, China, 10 februari 2015 /PRNewswire/ — Bloomberg New Energy Finance (BNEF) toegevoegd Suntech aan de lijst met Tier 1-zonnebedrijven in haar PV-marktanalyse van februari 2015. BNEF heeft een uniek toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van fabrikanten van PV-modules, gebaseerd op financierbaarheid en samenwerking met marktontwikkelaars, investeerders en EPC’s. Het systeem verschaft een transparant onderscheid tussen de honderden fabrikanten van zonnemodules op de markt.

(bron ANP)


Zonnepaneel merk Risun: vocht geconstateerd bij zonnepanelen

02-02-2015 

Een Fries installatiebedrijf uit Minnertsga vervangt momenteel 1850 zonnepanelen die zij bij haar klanten heeft geïnstalleerd. Dit nadat er vocht is geconstateerd bij honderd zonnepanelen van het Chinese merk Risun.

Sinne Technyk wijst al jaren op dit risico. Koop geen goedkope Chinese zonnepanelen die nergens in testresultaten terug te vinden zijn. Koop ook geen zonnepanelen van een fabrikant als Risun die pas sinds 2008 produceert, deze kan nauwelijks garanties voor de lange termijn afgeven. Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat juist dit merk zonnepaneel gebreken vertoont.

Sinne Technyk heeft dit merk zonnepaneel nooit verkocht omdat dit merk niet aan onze (strenge) eisen voldoet. Wij leveren alleen A-kwaliteit zonnepanelen en omvormers.


Nieuw in het assortiment: SOLAREDGE

15-10-2014 

Het SolarEdge systeem bestaat uit losse optimizers die achterop de panelen gemonteerd worden. Daarbij hoort een simpele, lichtgewicht omvormer om 230 V wisselspanning te genereren. Iedere optimizer heeft elektronica aan boord om de opbrengst te maximaliseren. Op een enkelfase omvormer kan een string van 8 t/m 25 optimizers aangesloten worden. Op een driefasen omvormer kan dit variëren van 16 t/m 50 optimizers.


Zonnepanelen Suntech ontvangen als derde ter wereld ‘best-in-class’-beoordeling

13-08-2014 

Suntech meldt met haar nieuwste generatie zonnepanelen een belangrijke beoordeling in de wacht te hebben gesleept. De producten van Suntech ontvingen recent de VDE-certificering voor kwaliteit, waaruit blijkt dat zonnepanelen de bestaande industrienormen overtreffen. Suntech is het derde merk wereldwijd dat deze beoordeling ontvangt van OST Energy.

‘OST Energy is een gerespecteerd onafhankelijk ingenieursbureau in de Britse markt en we zijn verheugd om hun positieve beoordeling van de kwaliteit van onze producten en productie-installaties te zien’, aldus Eric Luo, chief executive officer van Suntech. ‘Deze resultaten bevestigen opnieuw onze toewijding aan onze klanten om hen te voorzien van modules van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid in massa-productie en -ontwerp.’

(bron: solarmagazine.nl)


Minister Kamp brengt positieve boodschap over salderen

03-07-2014

De onduidelijkheid over het salderen lijkt nu van de baan. Dit betekent dat kopers zich geen zorgen meer hoeven te maken over de rentabiliteit van gekochte zonnepanelen. Minister Kamp heeft in heldere formulering aan de Tweede Kamer gemeld dat het salderen gehandhaafd zal blijven. De salderingsregeling is een goede en eenvoudige regeling die duurzaam decentrale opwekking goed stimuleert, stelt hij. Minister Kamp adviseert de kamer hier zeker aan vast tot houden tot 2020. Wel stelt hij dat de salderingsregeling erg royaal is en in 2017 geëvalueerd zou moeten worden. Hij stelt voor dat er een nette overgangsregeling vanaf 2020 zou moeten komen. Hiervoor is ruim draagvlak in de Kamer. Holland Solar is verheugd dat de Minister dit zo onomwonden heeft gesteld. Dit is mede gebeurd door inspanning van Duurzame Energie Koepel, i.s.m. Holland Solar en een actieve groep van haar leden. Holland Solar zal proactief input leveren over de gewenste nette overgangsregeling voor na 2020.
Bron:Holland Solar


SMA blijft wereldwijd marktleider.

22-04-2014

Onderzoeksbureau IHS heeft de wereldwijde top tien van omvormersfabrikanten voor het jaar 2013 bekendgemaakt. SMA blijft marktleider em krijgt hierbij vooral concurrentie van Japanse merken. Waar Chinese omvormers in Nederland de afgelopen jaren aan populariteit hebben gewonnen, is hier op wereldschaal weinig van te merken. Overigens hadden de Japanse en Chinese fabrikanten afgelopen jaar gezamenlijk een marktaandeel van vijfendertig procent, waar dit in 2011 nog maar elf procent was.

De top tien volgens IHS:

1. SMA (EU)
2. ABB (inclusief Power-One, EU)
3. Omron (Japan)
4. TMEIC (Japan)
5. Sungrow (China)
6. Advanced Energy (VS)
7. Tabuchi (Japan)
8. Schneider Electric (EU)
9. Enphase Energy (VS)
10. Kaco (EU)


Binnenkort Suntech terug in het assortiment

Na een zeer turbulent jaar zijn wij verheugt te kunnen mededelen dat wij het merk Suntech terug hebben in het productportfolio. Alle schulden zijn afgelost en er heeft een flinke kapitaal injectie plaats gevonden waardoor Wuxi-Suntech momenteel geheel financieel gezond is en het product 100% bankable is.

Ook kunnen we met trots melden dat Wuxi-Suntech de garanties van alle in het verleden geleverde zonnepanelen volledig overneemt.

Als extra zekerheid op de al “best in industry Wuxi-Suntech rating” kan Suntech vanaf heden een back up verzekering aanbieden van het gerenomeerde Solar-IF.

Neem voor beschikbaaheid en prijzen contact op.


Veel zonnepanelen onveilig bevestigd

TNO stelt op basis van onderzoek dat het bevestigen van zonnepanelen op een panlat of op het dakbeschot (wat veelal bij woningen gebeurd) risicovol is omdat de panlat en het dakbeschot geen constructieve onderdelen van het dak zijn. De krachten die daardoor optreden door het eigen gewicht of de windbelasting van het zonnepaneel kunnen dat niet aan. Dit kan volgens TNO leiden tot schade en onveilige situaties waarbij er delen van het dak kunnen vallen. TNO adviseert huiseigenaren en bouwbedrijven om bij de montage van zonnepanelen alleen een montagesysteem te (laten) gebruiken dat direct of indirect aan het constructieve deel van het dak wordt bevestigd. Deze veilige alternatieven zijn in de markt beschikbaar.

Panlatten
De sterkte en kwaliteit van panlatten zijn vaak niet bekend en zijn volgens TNO uitsluitend geschikt voor het dragen van dakpannen. Het bevestigen van relatief zware zonne-energieproducten, waarbij de belasting vaak geconcentreerd aangrijpt, levert een groot risico op het breken van de lat. ‘Panlatten zijn over het algemeen met nagels bevestigd aan de tengels. Ook die verbinding is niet berekend op de andere krachten dan het dragen van pannen, ook al zijn de tengels zelf goed bevestigd aan het constructieve deel van het dak. Afhankelijk van het soort dakbeschot kan of mag aan het dakbeschot(of plaat) geen directe sterkte worden ontleend. Bij een massiefhouten dakbeschot is dit geen probleem. Echter bij een dakbeschot van spaanplaat of een ander plaatmateriaal, is het zeer twijfelachtig of deze de extra belasting kunnen dragen’, aldus TNO.


Douane verscherpt controle op Chinese zonnepanelen.

Nederlandse installateurs worden momenteel getroffen door een verscherpte controle van de douane in de haven van Rotterdam. Waar in de afgelopen maanden niet of nauwelijks controle plaatsvond op de herkomst van Chinese zonnepanelen, voert de douane momenteel zeer strikte controles uit. Een speciaal team van de douane is hiertoe ingericht. Tot op het moment dat zij met zekerheid vaststellen dat producten volledig buiten China geproduceerd zijn, worden diverse merken geblokkeerd. De douane is momenteel niet beschikbaar voor commentaar.

De redactie van Solar Magazine heeft wel bevestigd gekregen dat slechts een van de getroffen merken Sunrise is. Dit merk zonnepanelen wordt in Nederland door diverse bedrijven geleverd, onder meer door KiesZon aan de groepsaankoop SamenZonneEnergie van iChoosr. Naar verluid worden er van Sunrise tachtig containers met zonnepanelen vastgehouden. De Europese Unie controleert niet alleen of de panelen buiten China vervaardigd zijn, maar wil ook zeker weten ook de zonnecellen in de panelen niet van Chinese afkomst zijn.


Sinne Technyk winnaar collectieve inkoop zonnepanelen Balk, Wyckel en Sloten

Veel animo voor zonnepanelen in Gaasterland
Hoewel de interesse-avonden matig bezocht werden, stonden voorafgaand aan de aftrapavond op dinsdag 4 maart ruim 15 belangstellenden op papier. Een enthousiast team van Mijn Gaasterland werkte wekenlang nauw samen met vertegenwoordigers uit de dorpen. Dat duurzaamheid werkt, bleek wel uit de animo voor de aftrap. Uiteindelijk zaten afgelopen dinsdag ruim 40 man in De Treemter, benieuwd naar de gekozen leverancier en de potentie van (extra) zonnepanelen voor de eigen woning of het bedrijfspand.

Tijdens de aftrap werd de geselecteerde installateur aan de geïnteresseerden gepresenteerd. Uit vier aanbieders uit de regio is Sinne Technyk als winnaar geselecteerd. De aanbiedingen van de vier aanbieders bleken inhoudelijk dicht bij elkaar te liggen. Sinne Technyk werd uiteindelijk geselecteerd op basis van het totaalaanbod en de scherpe prijsstelling. Leo van der Molen lichtte op een enthousiaste wijze en inhoudelijke achtergrondinformatie de aanwezigen in over de mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten. Ter sprake kwamen de optimale stand voor zonnepanelen, de techniek, ontwikkelingen in zonnetechniek, specifieke aandachtspunten in verband met beschermd stadsgezicht in Sloten en de procedure van offreren en leveren. Veel vragen werden op deskundige wijze beantwoord.

Inschrijven nog mogelijk tot eind maart
Mijn Gaasterland geeft geïnteresseerden uit Balk, Wyckel en Sloten nog graag de mogelijk om aan te sluiten bij het collectief. Na aanmelding wordt contact opgenomen door Sinne Technyk voor een afspraak. Daarbij kunnen geïnteresseerden hun wensen kenbaar maken, worden de actuele verbruikscijfers besproken en eventuele aanpassingen aan de bestaande installatie in huis. Opgave is mogelijk tot en met 31 maart 2014 door het sturen van een e-mail naar zonnecollectief@sinnetechnyk.nl


Zonnepanelen geplaatst? Mogelijk heeft u recht op btw-teruggaaf!

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie hebben ook particulieren recht op teruggaaf van btw op de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Particulieren die de door hun zonnepanelen opgewekte energie tegen een vergoeding aan het openbare net leveren, worden volgens de Europese regels namelijk gezien als btw-ondernemers.

Als u energie levert aan uw energiemaatschappij, is de levering onderworpen aan 21% btw-heffing. De energiemaatschappij kan de btw terugvragen, zodat de btw voor haar geen kostenpost vormt. Tegelijkertijd kan het btw-belast leveren van energie voor u grote voordelen bieden!

Btw over zonnepanelen terugkrijgen?
Heeft u dit jaar zonnepanelen laten plaatsen? Dan kunt u de btw die u heeft betaald voor de aanschaf, plaatsing en eventueel onderhoud van zonnepanelen mogelijk terugkrijgen. Of dit het geval is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst met de energiemaatschappij.

Bent u met uw energiemaatschappij overeengekomen dat u alle opgewekte energie levert, dan bent u zonder meer ondernemer voor de heffing van btw. U verricht in die hoedanigheid uitsluitend btw-belaste prestaties. Koopt u voor privégebruik weer energie terug, dan brengt de energiemaatschappij aan u btw in rekening. Dit beperkt uw aftrekrecht echter niet.

Bent u overeengekomen met de energiemaatschappij dat u slechts het overschot aan opgewekte energie levert, dan wekt u de energie dus ook op voor eigen gebruik. Het is dan nog maar de vraag of u btw-ondernemer bent. Als dat het geval is, dan is voor de btw van belang of u de energie gebruikt voor uw onderneming of voor privégebruik. Over het gebruik voor privédoeleinden bent u btw verschuldigd, waarvoor u een correctie toepast.

Btw voldoen aan de Belastingdienst?
Nadat u btw-aangifte heeft gedaan (per kwartaal of per jaar) is het nog maar de vraag of u uiteindelijk daadwerkelijk btw moet afdragen. Voor de btw bestaat namelijk de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883 aan btw moet betalen. Is het te betalen btw-bedrag minder dan € 1.345? Dan bent u in het geheel geen btw-verschuldigd. Er bestaat in dat geval recht op ontheffing van de administratieve verplichtingen, waaronder het doen van btw-aangifte. Maar het is af te raden de ontheffing aan te vragen! Bij verlening van de ontheffing kunt u namelijk geen btw-facturen uitreiken en kunt u ook geen btw terugvragen.

Laat u adviseren
Kortom, afhankelijk van wat u met uw energieleverancier bent overeengekomen, bent u btw-ondernemer en heeft u recht op btw-teruggaaf. Al met al een complexe materie. Laat u hierin tijdig adviseren. Is sprake van btw-ondernemerschap? Wij raden u dan aan zich zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Het verzoek om teruggaaf van de btw over de aanschaf en installatie moet u namelijk indienen met de btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Een te laat ingediend verzoek om teruggaaf, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst u geen teruggaaf verleent.

Tot op heden krijgt u als particulier van de Belastingdienst nog geen btw-nummer voor het produceren van energie met zonnepanelen. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog over het innemen van een standpunt over het ondernemerschap. Wilt u uw recht op aftrek van voorbelasting niet verspelen dan moet u zich toch tijdig bij de Belastingdienst aanmelden. De aanvragen worden afgehandeld zodra het ministerie een standpunt heeft ingenomen.

De Kamer van Koophandel (KvK) beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en schrijft ze niet in als ondernemer. Voor het aanvragen van een btw-nummer verwijst de KvK door naar de Belastingdienst.


Friese energiepremie voor huiseigenaren

Vanaf 1 november is er de friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken.

Gevel-, dak- en vloerisolatie komen in aanmerking voor deze energiepremie. Ook spouwmuurisolatie, HR++glas en zonneboilers komen in aanmerking. Zonnepanelen zijn niet in deze subsidieregeling opgenomen.


Subsidiepot zonnepanelen leeg

Helaas is de subsidie voor zonnepanelen van 30 miljoen euro voor 2013 op. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen bij AgentschapNL. Olk vorig jaar is het totale subsidiebedrag van 22 miljoen euro op gegaan.

Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen lucratief. Het rendement van een investering van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6% op een spaarrekening.


Chinees Yingli breekt exportrecord

Volgens NPD Solarbuzz heeft de export van zonnepanelen voor de grootste twintig modulefabrikanten een niveau van 5,8 gigawatt bereikt. Deze stijging werd geleid door het Chinese Yingli dat meer dan achthonderd megawatt in het tweede kwartaal verzond en al meer dan één gigawatt in de eerste helft van het jaar. Dat is überhaupt een nieuw record voor een modulefabrikant. Yingli nadert nu snel de grens van een marktaandeel van tien procent. Yingli is hoe dan ook al wereldwijd marktleider.

(bron: Solarmagazine)


De Gucht: ‘EU en China hebben akkoord bereikt over importheffingen, vriendelijke oplossing gevonden’

Volgens de Belg is er een ‘vriendelijke oplossing gevonden’. Na weken van overleg hebben de EU en Peking nu een minimumprijs afgesproken. De Chinese minister van Handel zegt in een reactie dat hij blij is met de overeenkomst. De Gucht stelt tegenover Reuters het volgende: ‘Ik ben tevreden met het aanbod van een minimumprijs door de Chinese marktpartijen.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat deze prijsafspraak de Europese zonnemarkt zal stabiliseren en de schade die de dumpingpraktijken hebben toegebracht aan de Europese industrie zullen herstellen. We hebben een minnelijke oplossing die zal leiden tot een nieuw evenwicht op de Europese zonnepanelenmarkt en een duurzame prijsniveau. Na raadpleging van het raadgevend comite bestaande uit de lidstaten, ben ik van plan om het aanbod ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese Commissie.’

Het aanbod bevat een minimale prijs – exacte details over de hoogte van de minimumprijs zijn nog niet bekend, gisteren gingen geluiden op dat dit rond de 54 tot 57 eurocent per wattpiek ligt – en voorwaarden over het ongedaan maken van negatieve gevolgen van eerdere dumping. Dit alles onder toezicht van de Europese Unie.

(bron : Solarmagazine )


Heffing op Chinese zonnepanelen definitief

Europees commissaris Karel De Gucht heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Het dagelijks bestuur van de EU gaat een heffing opleggen van 11,8 procent. Dit tarief, dat vanaf donderdag ingaat, zal 2 maanden gaan gelden. Komt overleg met de Chinezen niet tot een oplossing, dan gaan daarna veel hogere tarieven gelden (van 47,6 procent), aldus De Gucht. Hij benadrukte zich sterk te maken voor een vriendschappelijke oplossing met China.

Volgens De Gucht is er duidelijk bewijs dat de goedkope Chinese zonnepanelen schadelijk zijn voor de Europese werkgelegenheid en voor de sector in zijn geheel. ”Het kan de hele sector vernietigen als wij nu niet handelen.”

Kritiek

De prijs van zonnepanelen zou 88 procent hoger moeten liggen, stelt De Gucht. Of te wel: China dumpt deze producten op de Europese markt en daar moet de commissie tegen optreden. ”Ik doe mijn werk”, motiveert hij. Van de kritiek van veel EU-landen heeft hij kennis genomen, zei de Europees commissaris op de persconferentie.

De lidstaten wilden geen heffing om hun handelsbelangen met China niet op het spel te zetten. Bovendien vrezen de lidstaten dat Peking met tegenmaatregelen zal komen.

Repressailles

”EU-beleid moet niet gedreven worden door angst voor repressaillles, maar door de regels”, meent De Gucht. Door de heffing in twee stadia op te delen, lijkt Brussel zich niettemin toch iets aan te trekken van de kritiek, ook uit Nederland.

De invoerheffingen gaan voorlopig gelden voor 6 maanden. Wil Brussel de heffingen daarna verlengen, dan hebben de EU-lidstaten zeggenschap.

Installatiebranche

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) reageert teleurgesteld. “De afgelopen jaren is de vraag naar zonnepanelen in ons land juist sterk gestegen, omdat de panelen door Chinese concurrentie steeds goedkoper werden.”

Verder haalt de minister aan dat de goedkope zonnepanelen zorgden voor extra werkgelegenheid in de installatiebranche.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth Van Tongeren constateert dat de importheffing schadelijk is voor de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie. “Wij willen dat het aandeel van zonne-energie flink omhoog gaat, maar met deze maatregel draai je de zonne-energiesector de nek om.”

Door: ANP/NU.nl


Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten

Het btw-tarief op de arbeidskosten is tijdelijk verlaagd naar 6%. Dit is geldig tot 01-03-2014. Voor gebruikte materialen is het btw-tarief dus 21%. Op de reeds uitgegeven offertes waar nog 21% btw is gerekend op de arbeidskosten zal na oplevering een aanpassing in de factuur komen waardoor u de 6% btw betaald.


Sinne Technyk verkoopt geen panelen van het merk Scheuten Solar

Bepaalde panelen van dit merk kunnen brand veroorzaken. Het betreft panelen van het model Multisol met typenummers p6-48, p6-54, p6-60 en p6-66, waarvan het inmiddels failliete bedrijf tussen augustus 2009 en februari 2012 door heel Europa 650.000 heeft geleverd.


Subsidie zonnepanelen 2013

Particulieren kunnen ook in 2013 subsidie aanvragen voor zonnepanelen. Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 is in totaal voor € 24.738.752 subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog € 26.143.248 subsidiebudget beschikbaar is (stand per 16 januari 2013).

Voor meer informatie over de subsidieaanvraag: www.agentschapnl.nl


20 miljoen euro subsidie voor sanering asbestdaken

De overheid wil het verwijderen van asbestplaten bij agrarische ondernemers stimuleren. Hier komt 20 miljoen euro voor vrij. Op deze daken moeten dan wel zonnepanelen worden geplaatst.

Subsidie:

Het geld wordt beschikbaar gesteld door middel van provinciale regelingen onder naam “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Samen met de provincies en het ministerie van infrastructuur en Milieu is een gemeenschappelijk (model) subsidieregeling opgesteld. Iedere provincie laat vervolgens de regeling apart vaststellen door de Gedeputeerde Staten. Naar verwachting worden subsidieregelingen begin 2013 opengesteld.

Op dit moment kunnen agrarische ondernemers al via de energie investeringsaftrek (EIA) en de milieu investeringsaftrek (MIA) gebruik maken van fiscale voordelen. Eerder dit jaar is het mogelijk geworden om versneld af te schrijven volgens de Vamilregeling.

Doel:

In 2024 helemaal asbestvrij zijn, dat is het doel van deze stimulieringsregeling. Dat houdt in dat er nog 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen moeten worden gesaneerd.

Gaat u een asbestdak saneren? of wilt u meer weten? www.agentschapnl.nl of www.ltonoord.nl


Subsidieregeling zonnepanelen laatste stand van zaken

Vanaf de start van de regeling op 2 juli zijn er tot maandag 17 september 22.410 aanvragen binnengekomen. In totaal is er aangevraagd voor € 12.773.700,-

Dit betekent dat er nog € 8.776.300,- subsidiebudget beschikbaar is


Subsidie voor zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen vanaf 2 juli 2012 15% van het aankoopbedrag terug krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op het voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbou en Innovatie. De regeling vloeit voort uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.

Per installatie wordt maximaal € 650,00 subsidie verstrekt, wat neerkomt op een vermogen van 3,5 kilowatt. Hiermee kan voor een gemiddeld huishouden genoeg energie worden opgewekt.

De subsidie kan vanaf 2 juli 2012 (9:00 uur) worden aangevraagd met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL. Bij de aanvraag stuurt u digitaal ook de getekende koopovereenkomst mee die op 2 juli 2012 of daarna is afgesloten. U kunt al voor 2 juli 2012 een offerte aanvragen. Als u vervolgens besluit de zonne-installatie aan te schaffen kunt u daarvoor op 2 juli 2012 of erna de offerte onderteken. Deze ondertekende offerte is ook een koopovereenkomst en moet u digitaal meesturen met de subsidieaanvraag. Aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen of koopovereenkomsten die voor 2 juli 2012 zijn afgesloten komen niet in aanmerking. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.

U ontvangt een besluit van AgentschapNL over uw aanvraag. Krijgt u de subsidietoezegging dan krijgt u na de ontvangst van de verlening het geld als een voorschot uitgekeerd. U moet de zonne-installatie binnen 6 maanden na de subsidieverlening installeren. Als u die termijn niet haalt, moet u dat voor het eind van de termijn melden bij AgentschapNL. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veel-gestelde-vragen-subsidieregeling-zonnepanelen

Regeling van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 juni 2012:


Fiscale voordelen voor Agrarische ondernemers tot 12%

Staatssecretaris Joop Atsma (mileu) wil agrarisch ondernemers stimuleren om bij het vervangen van daken met asbest meteen de stap naar zonnepanelen te maken. Via fiscale maatregelen kan het voordeel voor boeren oplopen tot zo’n 12%.

Voor het onderdeel asbestsanering kan gebruik gemaakt worden van de milieu-investeringsaftrek (MIA; op het plaatsen van de zonnepanelen kan de energie-investeringsaftrek (EIA) worden toegpast. LTO gaat actief haar leden informeren en stimuleren om van dit pakket maatregelen gebruik te maken.

Volgend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is boeren, maar bijvoorbeeld ook flatverenigingen die een groot dakoppervlak vol zonnepanelen plaatsen, meer geld te laten verdienen aan hun (tijdelijke) overcapaciteit. Ze zouden dan hun op zonrijke dagen opgewekte elektriciteit die teveel is voor eigen gebruik, moeten kunnen ‘salderen’ met de energiemaatschappij. In 2013 worden de mogelijkheden en effecten van het ‘salderen buiten eigen dak’ onderzocht. Omdat de fiscus hierdoor energiebelasting misloopt, is hiervoor vanaf 2014 10 miljoen euro gereserveerd.


Subsidie zonnepanelen 2012:

15% korting op aanschafprijs
Vanaf 1 juli 2012 komt er in Nederland weer subsidie beschikbaar in de vorm van 15% korting van de aanschafprijs van zonnepanelen. hierdoor gaat de geplande btw-verlaging op zonnepanelen definitief niet door.

De btw-verhoging van 19 naar 21% gaat per 1 oktober in, ook voor zonnepanelen, waardoor het tussen 1 juli en 1 oktober bijzonder gunstig is om zonnepanelen aan te schaffen. Tot het hoge btw tarief omhoog gaat naar 21%, betaal je effectief maar 4% btw op de zonnepanelen. Met andere woorden: tussen 1 juli en 1 oktober is er een ware boom te verwachten.

Deze subsidie is maar tijdelijk en eindigt in 2013.

Er wordt nergens gerept over zonneboilers. Deze lijken het dan ook niet gehaald te hebben.


Zon motor voor de Friese economie

50 megaWatt zonnestroom en 75 banen om dit tussen nu en 2015 te realiseren. Dat zijn de ambities van de provincie Fryslân voor Sinnestroom. Op 26 april 2012 presenteerde gedeputeerde Hans Konst zijn plannen voor zonnestroom. 50 MW is ruim 1% van de totale elektriciteitsvraag in Fryslân. Dat is voldoende voor ongeveer 12.500 Friese huishoudens. Op dit moment ligt er ongeveer 5 MW in Fryslân.

De prijs van een zonnepaneel is de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarmee is zonne-energie een betaalbaar en groen alternatief. Vooral voor kleinverbruikers, zoals burgers en het MKB, maar ook voor agrariërs. “Dit is it begjin fan in perioade fol sinne. We wolle wol 10 kear safolle sinnepanielen del lizze, as dat der no binne. Sinne kin wat my oanbelanget de motor fan de Fryske ekonomy wurde. It jout ek noch wurk oan 75 minsken,” aldus gedeputeerde Hans Konst.

De strategie van de provincie Fryslân is gericht op het oplossen van de aandachtspunten per doelgroep. Doelgroepen zijn kleinverbruikers en grootverbruikers. We houden rekening met de ruimtelijke kwaliteit. De eerste acties richten zich op communicatie van de Friese burger, financieringsmogelijkheden en zonnestroom op publieke gebouwen.


Subsidie Schoon en Zuinig

Deze subsidie kunt u aanvragen van 2 april tot en met 14 mei 2012

Heeft u een landbouwonderneming en voert u innovatieve projecten uit met als thema energiebesparing, duurzame energie en/of reductie van broeikasgassen? U kunt met de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig subsidie krijgen als u uw kennis en ervaring – opgedaan met uw innovatief project – deelt met andere Nederlandse agrarische ondernemers. Dit doet u door het geven van demonstraties. Doel is dat andere ondernemers uw opgedane kennis en ervaring gaan toepassen in hun eigen onderneming.

De demonstraties moeten gaan over het toepassen van vernieuwende technieken die leiden tot energiebesparing, het produceren en gebruiken van duurzame energie en een reductie in de uitstoot van broeikasgassen.

Voor meer informatie: hetlnvloket.nl/onderwerpen/subsidie/dossiers/dossier/demonstratieprojecten/schoon-en-zuinig

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door:

een landbouwonderneming
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen onderling
een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen met agro-MKB-ondernemingen, bosbouwondernemingen of MKB-ondernemingen die werkzaam zijn in de voedselindustrie
De landbouwondernemingen moet werkzaam zijn in de sectoren veehouderij, akkerbouw, tuinbouw open teelt, bloembollen, bolbloemen, paddestoelen of glastuinbouw.


Atsma wil deal: asbest eraf, zonnepanelen erop

Staatssecretaris Atsma (infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dat kondigde hij maandagochtend aan in het Groningse Oudeschip, waar hij het Landbouwactieplan Hogeland in ontvangst nam. Atsma daagde provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om via een Green Deal hun bijdrage te leveren aan het vervangen van giftige dakplaten door energie-opwekkers. “Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten” aldus Atsma.

“Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten” aldus Atsma.

Atsma wil boeren helpen om de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is. Ten slotte daagt hij de provincies, gemeenten en LTO in het Noorden uit om via een Green Deal het hunne bij te dragen aan de vervanging van asbest door zonnepanelen. Daarmee is ook het landschappelijk belang gediend, want een gunstige vervangingsregeling voorkomt dat oude asbestschuren maar helemaal platgegooid worden. Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en versterking van landschappelijke kwatliteit. Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor € 30 miljoen geinvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.
(Bron: Rijksoverheid)

Laatste nieuws zonnepanelen