Verlengde productgarantie van 25 jaar voor Panasonic fotovoltaïsche modules HIT®

02-03-2017

Panasonic biedt nu 25 jaar productgarantie als bewijs van de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid, het verstrekken van gemoedsrust om het systeem eigenaar. Vul het formulier om uw 25 jaar verlengde productgarantie veilig te stellen voor uw Panasonic fotovoltaïsch systeem HIT®. U krijgt dan een persoonlijk garantiebewijs ontvangen voor uw specifieke installatie en systeemkenmerken.

neem contact op voor meer info.

Solar Frontier stopt met verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa.

27-01-2017

Solar Frontier heeft besloten om te stoppen met de verkoop van dunne filmzonnepanelen in Europa. Dit meldt Natec. Daarmee is TSMC de volgende die – in het geval van Solar Frontier deels – er de stekker uittrekt.

Solar Frontier heeft volgens zonnepanelengroothandel Natec besloten niet mee te gaan met de dalende prijstrend van zonnepanelen en stopt daarom definitief de Europese verkoop. De Japanse fabrikant zal zich gaan richten op nieuwe producten waarbij het bedrijf een grotere waarde kan toevoegen. Solar Frontier wil zich volgens Natec nog niet uitlaten wat voor producten dit zullen zijn.

De organisatie van Solar Frontier in München blijft volgens Natec grotendeels in stand en bereikbaar voor aftersales en servicevragen. Het Taiwanese TSMC, eveneens fabrikant van CIGS-zonnepanelen, kondigde in augustus 2015 al aan te stoppen met de productie van dunne filmzonnepanelen. Het was het bedrijf niet gelukt de activiteiten winstgevend te krijgen.

Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

04-01-2017

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers.

Solar Magazine – Energie Investeringsaftrek (EIA) voor zonnepanelen en zonneboilers verhoogd naar 58 procent.

Hiermee neemt voor de EIA-aanvragers het financiële voordeel wanneer zij bijbvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of led-verlichting aanschaffen wezenlijk toe. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is dan ook een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 was dit bedrag 41,5 procent van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten); voor de winst over 2016 is dit bedrag verhoogd naar 58 procent. Het budget van de EIA is verder verhoogd van 106 miljoen euro in 2015 naar 161 miljoen euro in 2016.

De regeling Investeringssubsidie duurzame energie – de subsidie waarmee men sinds 1 januari voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels en andere kleinschalige warmteopties subsidie kan aanvragen – omvat technieken die ook in de Energie  Investeringsaftrek voorkomen. De subsidie en de fiscale aftrek mogen echter niet gecombineerd worden.

In september 2015 werd nog bekend dat Nederlandse bedrijven in 2014 17.745 keer EIA aanvroegen. Met 4.679 aanvragen (26,3 procent) voor zonnepanelen en 3.238 (18,2 procent) aanvragen voor led-verlichtingssystemen waren deze twee categorieën veruit het populairst.

Elk jaar actualiseert RVO.nl de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2016 zijn vier nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd. Een van de vier aanvullingen zijn zonnepanelen op transportmiddelen, die voor het eerst in de Energielijst staan beschreven.

De provinciale subsidieregeling voor de bouw, verbouw en het verduurzamen van dorpshuizen is weer open.

03-01-2017

Vanaf 4 januari 2017 is er in totaal € 900.000 beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen hun aanvragen indienen bij de provincie. Zij kunnen daarbij ondersteuning vragen bij Doarpswurk. Ook de dorpencoördinatoren kunnen jullie ondersteunen.

Bekijk de regeling hier »

Motie aangenomen: regering gevraagd salderingsregeling te continueren of te verbeteren op basis van evaluatie

17-12-2016

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen.
De partijen die voor de motie stemden waren onder meer de VVD, D66, SP, SGP en de indieners PvdA en GroenLinks. Tot de tegenstemmers behoorden onder meer de PVV. De PVV omdat de partij pertinent tegen subsidies is voor welke energievorm dan ook. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor de gewijzigde motie. Hiermee wordt minister Kamp door de Tweede Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren gedurende de periode van het Energieakkoord (red. noot: staatsrechtelijk gezien kan het kabinet een aangenomen motie naast zich neerleggen). Het Energieakkoord duurt zoals bekend tot en met het jaar 2023.

De motie werd afgelopen week door de twee Kamerleden ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. Vos en Van Tongeren hebben de oorspronkelijk ingediende motie echter in de afgelopen dagen gewijzigd. De exacte tekst van de nu aangenomen motie luidt: ‘Overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.’

Minister Kamp raadde afgelopen week de oorspronkelijke motie nog af (red. mogelijkerwijs is de motie vanwege dit verzoek van Kamp gewijzigd), omdat hij eerst de evaluatie van de salderingsregeling wil afwachten. Minister Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober deze evaluatie van de salderingsregeling. Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien en de minister stuurt het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer. Afgelopen week werd overigens duidelijk dat de salderingsregeling de Nederlandse staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte.
Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp op de salderingsregeling al dit jaar te evalueren. Dit verzoek van Van Tongeren dat aangevraagd werd via een motie, werd echter door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. Aanstaande vrijdag verschijnt in de december-editie van Solar Magazine een artikel over de grote verdeeldheid die er onder de politieke partijen heerst als het gaat om het behoud van de salderingsregeling.

Stichtig ZON: ‘Zeer tevreden’
Hans Cornuit, voorzitter van de Stichting Zonnestroom Ondernemeders Nederland (ZON) laat weten ‘zeer tevreden te zijn met het aannemen van de motie door de Tweede Kamer’. ‘De afgelopen maanden hebben we een toenemend enthousiasme losgemaakt bij politieke partijen en het ministerie van Economischce Zaken voor de noodzaak van draagvlak onder de consument voor de energietransitie. Zonne-energie leidt tot dat draagvlak. In de recente Energieagenda van Kamp staat het duidelijk vermeld (hoofdstuk 3.2.3.).Door de acceptatie van draagvlak wordt het ook minder belangrijk wat de salderingsregeling precies kost. De motie van Jan Vos en Liesbeth van Tongeren heeft pas op het laatste moment een vorm gekregen waardoor ook de VVD zich er in kan vinden. Andre Bosman stond al positief tegenover draagvlak en zijn wens om de regeling eindig te laten zijn is ingevuld door de looptijd van het Energieakkoord als uitgangspunt te nemen.’

Zonnepanelen kiezen: jongeren kiezen voor duurzaamheid, ouderen voor onafhankelijkheid.

02-10-2016

Bijdragen aan de productie van duurzame energie is voor Nederlanders de belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen, gevolgd door onafhankelijk zijn van energieleveranciers. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 4.192 respondenten. Het feit dat zonnepanelen een slimme financiële investering zijn wordt in het onderzoek het minst vaak genoemd.

Susanne van Suylekom, projectmanager van HIER bespaart bij het HIER klimaatbureau: “Hoewel zonnepanelen wel degelijk een heel goede financiële investering zijn, de winst is vergelijkbaar met een rente van vijf procent op een spaarrekening, vinden wij het natuurlijk fantastisch om te zien dat duurzaamheid zo belangrijk is voor Nederlanders. Een groot verschil met een aantal jaren geleden. Dat biedt perspectief, zeker omdat juist jongeren zo massaal aangeven dat zij duurzaamheid het belangrijkst vinden.”

Jongeren en hoger opgeleiden kiezen massaal voor duurzaamheid

Bijdragen aan de productie van duurzame energie is met name onder jongeren en hoger opgeleiden heel belangrijk. Bijna de helft van de ondervraagden tot en met 34 jaar noemt duurzaamheid als belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen, tegenover een derde van de 45-plussers. Die laatste groep vindt juist onafhankelijk zijn van energieleveranciers de belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen.

Tussen hoger en lager opgeleiden is dezelfde trend zichtbaar. Bijna de helft van de hoger opgeleiden vindt bijdragen aan de productie van duurzame energie de belangrijkste reden om zonnepanelen aan te schaffen, terwijl lager opgeleiden onafhankelijk zijn van energieleveranciers belangrijker vinden.

VvE kan BTW over zonnepanelen terugvragen.

In de praktijk is het vaak onduidelijk of en hoe Verenigingen van Eigenaren (VvE) BTW kunnen terugvragen op hun investering van zonnepanelen. Het goede nieuws is dat er mogelijkheden zijn voor de Vereniging van Eigenaren of de individuele leden om de BTW terug te vragen. Maar die mogelijkheid is afhankelijk van wie mag gaan profiteren van de duurzame opwekking.

Tijdens een overleg tussen EnShared en de belastingdienst is het duidelijk geworden dat bij levering van de stroom aan de leden van de VvE middels de Postcoderoos-regeling de BTW over de investering kan worden teruggevraagd.

Particuliere woningeigenaar en BTW teruggave

Sinds eind 2013 is het mogelijk om als consument de BTW over de investering van zonnepanelen terug te vragen. Dit naar aanleiding van een Uitspraak van het Europese Hof. Kort uitgelegd wordt men als leverancier van zonnestroom als ondernemer gezien en kan men net als bedrijven de BTW op de kosten terugvragen. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden tegenwoordig een extra dienst aan waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

Geen BTW teruggave bij zonnepanelen voor (alleen) gezamenlijke verlichting

Een VvE (voor een huizencomplex) is een onderneming zonder winstoogmerk en kent in de meeste gevallen dan ook geen BTW plicht. Als een VvE besluit om te investeren in zonnepanelen wordt vaak gekozen om het stroomverbruik van de gezamenlijke verlichting en liftinstallatie duurzaam op te wekken. In dit geval kan geen BTW over de investering worden teruggevraagd. Het leveren van stroom aan het eigen pand wordt gezien als een activiteit zonder winstoogmerk en is niet BTW plichtig. Dit is één van de redenen waarom het rendement voor een zonnepanelen installatie in dit geval laag is.

Postcoderoos-regeling biedt soelaas

De postcoderoos- regeling is een fiscale regeling speciaal ontwikkeld voor Vereniging van Eigenaren en Energiecoöperaties om stroom van zonnepanelen te delen met hun leden. Met de postcoderoos- regeling verkoopt de VvE de stroom van de zonnepanelen aan een energieleverancier en krijgen zij een vaste vergoeding per opgewekte eenheid stroom. De stroom wordt niet voor haar eigen pand gebruikt maar verkocht aan een energieleverancier waardoor de VvE voor dit onderdeel door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daardoor kan de VvE de BTW over de investering terugvragen wat een flinke kostenbesparing oplevert. Wel moet BTW worden afgedragen over de geproduceerde en verkochte zonne-energie.

Door als VvE te investeren profiteert men van veel kostenvoordelen waaronder de inkoopvoordelen en de vrijstelling op de energiebelasting. De investering biedt zo vergelijkbare rendementen met particuliere huiseigenaren die investeren in zonnepanelen.

Meer informatie op www.enshared.nl/vve

Verlenging regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in Friesland

25-07-2016

De succesvolle regeling in Friesland ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ krijgt een vervolg. In de regeling die vanaf 19 juli 2016 is opengesteld kan iedereen met een gebouw met een asbestdak profiteren. In totaal is hiervoor € 500.000,- beschikbaar. Doel ervan is iedereen te stimuleren het asbest te verwijderen en zonnepanelen op het dak te leggen.

In de nieuwe subsidieregeling voor de provincie Friesland is € 4,50 per vierkante meter dak beschikbaar. Voorwaarde is wel dat er minimaal 10kW-piek aan zonnepanelen wordt geïnstalleerd. Dat geldt niet meer alleen voor agrarische gebouwen, maar ook voor andere asbestdaken. Die moeten wel minimaal 250 vierkante meter groot zijn. Een aanvrager kan maximaal € 15.000,- aan subsidie krijgen. Wie subsidie krijgt, heeft negen maanden de tijd om het asbest van het dak te halen en de zonnepanelen te installeren. http://www.asbestvanhetdak.nl/friesland

Het subsidieplafond ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is bereikt

01-06-2016

Op 30 mei 2016 is de subsidie voor (voormalige) agrarische gebouwen: Asbest eraf, zonnepanelen erop uitgeput. Het subsidieplafond is bereikt en kan er geen subsidie meer worden aangevraagd.

Panasonic verlengt productgarantie

04-02-2016

Per 01-1-2016 heeft Panasonic de productgarantie op haar HIT panelen verlengt van 10 naar 15 jaar. Panasonic heeft maar liefst 40 jaar ervaring in de zonne-energie en heeft  in de afgelopen 18 jaar meer dan 1 miljard zonnecellen geproduceerd. De panelen van Panasonic staan bekend om haar hoge rendement, fantastische prestaties, slimme maatvoering en sinds kort dus ook vanwege haar uitzonderlijke garanties.

Meer informatie over de kwaliteitspanelen van Panasonic? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via info@Sinnetechnyk.nl