20 miljoen euro subsidie voor sanering asbestdaken

De overheid wil het verwijderen van asbestplaten bij agrarische ondernemers stimuleren. Hier komt 20 miljoen euro voor vrij. Op deze daken moeten dan wel zonnepanelen worden geplaatst.

Subsidie:

Het geld wordt beschikbaar gesteld door middel van provinciale regelingen onder naam “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. Samen met de provincies en het ministerie van infrastructuur en Milieu is een gemeenschappelijk (model) subsidieregeling opgesteld. Iedere provincie laat vervolgens de regeling apart vaststellen door de Gedeputeerde Staten. Naar verwachting worden subsidieregelingen begin 2013 opengesteld.

Op dit moment kunnen agrarische ondernemers al via de energie investeringsaftrek (EIA) en de milieu investeringsaftrek (MIA) gebruik maken van fiscale voordelen. Eerder dit jaar is het mogelijk geworden om versneld af te schrijven volgens de Vamilregeling.

Doel:

In 2024 helemaal asbestvrij zijn, dat is het doel van deze stimulieringsregeling. Dat houdt in dat er nog 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken en gevelpanelen moeten worden gesaneerd.

Gaat u een asbestdak saneren? of wilt u meer weten? www.agentschapnl.nl of www.ltonoord.nl